Header image

Een goede werkomgeving voor iedereen

Hoe kunnen wij je helpen?

Om de juiste kwaliteit mensen aan te blijven trekken, is inclusiviteit een vereiste. Hier is aanhoudend veel aandacht voor. Het Havenbedrijf Rotterdam probeert voor iedereen een goede werkomgeving te creëren binnen en rondom het Haven Industrieel Complex (HIC) Rotterdam.

Het Havenbedrijf wil werknemers, werkgevers, scholieren, studenten en mensen zonder werk in alle leeftijdscategorieën, van alle etnische achtergronden en mensen met een verschillende genderidentiteit en geslacht stimuleren om te werken in en rondom het HIC Rotterdam. Daarnaast realiseren de partners binnen het LWA Haven jaarlijks 200 opstapbanen voor Rotterdammers met een bijstandsuitkering.

EEN WERELD VOL KANSEN

Bij de haven denk je misschien niet meteen aan een werkplek, maar wist je dat er dagelijks 193.000 mensen in en om de Rotterdamse haven aan de slag zijn? En dat er de komende tien jaar nog vele banen bijkomen?

Inspecteurs aan het werk bij een container

Van bank naar werk

Heb je momenteel geen werk en wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor werken in de haven van Rotterdam?

HalloWerk

Dit platform brengt werkzoekenden van gemeenten en UWV en werkgevers direct met elkaar in contact. Kandidaten vullen hun beschikbaarheid in en kiezen een profiel (werksoort) waarin ze willen en kunnen werken. Voor werkzoekenden met een WW-uitkering is Werk.nl het digitale matchingsinstrument. Van daaruit leggen UWV-adviseurs de verbindingen met de juiste werkgevers. In de tabel staan het aantal beschikbare kandidaten en aantal relevante vacatures naar werksoort. Inmiddels zijn bijna 10.000 mensen uit kwetsbare groepen hierin geregistreerd.

Startbaan

Dit project helpt jongeren die niet over een startkwalificatie beschikken, door middel van een oriëntatieproject, de kans een certificaat te halen voor de arbeidsmarkt (MBO niveau 2 diploma). De jongeren die deelnemen aan dit project doorlopen gedurende vier weken een gevarieerd oriëntatie- en opleidingsprogramma. Dit bestaat uit algemene onderdelen, zoals sollicitatietraining en computervaardigheden, bedrijfshulpverlening maar ook uit inkijkdagen bij de politie en het Havenbedrijf Rotterdam.

JINC

JINC is een initiatief dat bedrijven aan zich weet te binden en in die verbinding aandacht vraagt voor jongeren met een bijstandsuitkering. Bedrijven geven deze jongeren een inkijk in wat er bij hen mogelijk is, wat helpt bij het maken van een opleidingskeuze om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie? Contact:

Arjen van Tilborg
Arjen van Tilborg
Human Resources - Advies/Sociale Innovatie