Header image

Haven voor scholieren

Hoe kunnen wij je helpen?

Wat weten kinderen en jongeren uit regio Rijnmond van die Rotterdamse wereldhaven om de hoek? Vaak veel te weinig! Met speciaal havenlesmateriaal maken leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een educatieve én leuke manier kennis met de haven.

Scholieren werken aan drones

Goede loopbaanperspectieven

Samen met partners laat Havenbedrijf Rotterdam kinderen op een speelse manier kennismaken met de haven. We proberen ze te interesseren met positieve prikkels en goede verhalen. De haven biedt voor jongeren goede loopbaanperspectieven met een grote diversiteit aan beroepsmogelijkheden. Denk hierbij aan functies in de sectoren maritiem, logistiek & transport, industrie, techniek en energie en overige sectoren, zoals ICT, veiligheid, milieu en zakelijke dienstverlening. Bovendien ontstaan er ook allerlei nieuwe functies die kansen bieden voor jongeren. Het gaat daarbij om onder meer transitievraagstukken waar de Rotterdamse haven mee te maken heeft op het gebied van energie, duurzaamheid, automatisering en robotisering.

Richting kiezen

Via lesmateriaal en havenprogramma’s maken leerlingen en studenten kennis met de verschillende havensectoren, beroepen en opleidingen. De Rotterdamse haven dient als context voor jongeren om hun talenten te ontdekken. Maar ook het voortgezet onderwijs is een goed moment om jongeren via lesmateriaal te attenderen op de mogelijkheden in de haven. Op de middelbare school kiezen jongeren namelijk een richting die bepalend kan zijn voor de rest van hun carrière.

Bedrijfsbezoek

Voor jongeren is een bedrijfsbezoek een unieke kans om een kijkje te nemen op de bedrijventerreinen en mee te maken wat er in de praktijk gebeurt. Op deze manier informeren we jongeren over de betekenis en het belang van de Rotterdamse haven. Zo krijgen zij een realistisch beeld van onze haven en interesseren wij hen om later zelf in de haven te gaan werken. Bekijk hieronder de mogelijkheden voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Leuke én leerzame activiteiten

Port Rangers

Met het lesmateriaal Port Rangers gaan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Rotterdamse basisscholen aan de slag met de Rotterdamse haven. De inhoud van dit programma richt zich naast het op een speelse wijze ontdekken en beleven van de haven ook op wereldoriëntatie, loopbaanoriëntatie, wetenschap en technologie en vergroting van de woordenschat van kinderen. Als docent heb je de mogelijkheid om een reguliere excursie te boeken. Deze vindt plaats bij EIC en op de Landtong. Voor scholen in de regio Rotterdam Rijnmond bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma Port Rangers.

Port Rangers

Port Discovery

Het lesmateriaal Port Discovery is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op vmbo, havo en vwo. Port Discovery behandelt de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden om er te werken. Het lesmateriaal is door het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdige en dynamische Rotterdamse haven. Het programma sluit aan bij LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB), profiel- of sectorkeuze en diverse vakken zoals aardrijkskunde en economie.

Professor Plons

In het Maritiem Museum beleven kinderen samen met Professor Plons de invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. De kinderen duiken onder in eigentijdse tentoonstellingen of gaan zelf aan de slag in de dynamische museumhaven. De onderwijsprogramma's van het Maritiem Museum bieden leuke én leerzame lessen voor elke groep.

Professor Plons

Kids Marina

Kids Marina is een wereldhaven in het klein. Bij Kids Marina beleven kinderen het ultieme havengevoel. Als kapitein van een politieboot, sleepboot of zelfs een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam krijgen ze varenderwijs inzicht in de haven, haar functies en vaartuigen.

Lesmateriaal over Maasvlakte 2 en haven

Het Havenbedrijf biedt informatie voor werkstukken en lesmateriaal over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven. Er is materiaal voor het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het materiaal is geschikt voor de vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, wiskunde en natuurkunde. Naast de behandeling van lesmateriaal in de klas is het mogelijk om het informatiecentrum FutureLand op Maasvlakte 2 te bezoeken.