Header image

VMBO onderbouw

22 juli 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse kerndoelen behandeld.

AardrijkskundeDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Natuur & MilieuOpdrachten
Antwoorden
30, 36, 38, 39, 41, 45Natura 2000, delta, eb en vloed, duurzaamheid, aantasting, vervuiling, uitputting, blinde kaart, coördinatensysteem.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1, 2, 6, 7, 8, 9)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
30, 41Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
GeschiedenisDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1 t/m 5)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
37, 40Steentijd, jagers, verzamelaars, vissers,  ijstijd, Wereldoorlogen, archeologie.
EconomieDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
BiologieDownloadsKerndoelenBegrippen
Natuur & MilieuOpdrachten
Antwoorden
29, 30, 42Natura 2000, duurzaamheid, producenten, consumenten, reducenten, kringloop van stoffen, planteneter, vleeseter, alleseter, voedselketen, voedselweb, (biologisch afbreekbaar ) afval.

Wat bezoekers van ons vinden