Voorwaarden schoolbezoek

Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven en de aanleg van Maasvlakte 2 is een aansprekend onderwerp voor scholieren. De wijd uiteenlopende aspecten bieden volop kans om verschillende leerdoelen beeldend te behandelen. Het lesprogramma dat rondom Maasvlakte 2 is ontwikkeld illustreert dat. Kom met de klas naar informatiecentrum FutureLand en laat uw leerlingen met eigen ogen zien hoe nieuw land uit zee verrijst en hoe de haven van de toekomst wordt aangelegd.

Presentaties & rondleidingen

Een bezoek aan FutureLand is ook voor schoolgroepen de moeite waard. Het aanbod voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt toegespitst op leeftijd en niveau van de groep. Verschillende middelen en vormen zoals film, een speurtocht en de inzet van stemkastjes staan daarbij tot onze beschikking. De lengte en het aantal leerlingen dat deel kan nemen varieert voor basis- en voortgezet onderwijs. Interessante en ook leuke combinaties kunnen worden gemaakt met behulp van rondritten, vaartochten en fossielzoektochten op het Maasvlaktestrand.

Rol docenten en begeleiders

  • Afhankelijk van de leeftijdscategorie geldt een minimaal aantal begeleiders per aantal leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en hun gedrag.
  • Bereid uw leerlingen voor dat zij het gebouw delen met andere gebruikers en dat zij hiermee rekening dienen te houden.
  • De FutureLand-voorlichter heeft de leiding gedurende de rondleiding. Van docenten wordt geen inhoudelijke bijdrage verwacht.
  • Docenten en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het bewaren van de orde en de organisatie van overige praktische zaken.
  • Verloopt het programma niet geheel naar wens, geef dit dan aan bij de voorlichter. Indien mogelijk komt hij of zij aan uw wensen tegemoet.

Voorbereiding op bezoek aan FutureLand

Wij raden u aan om de leerlingen inhoudelijk voor te bereiden op het bezoek aan FutureLand. De informatie wordt dan beter opgenomen. Leerlingen in het middelbaar onderwijs blijken bovendien informatie beter op te pakken wanneer vanuit de school een gerichte opdracht is meegeven. Er wordt dan aandachtiger geluisterd. Zowel leerling als voorlichter ervaren het bezoek in dat geval als succesvoller.

Ongewenst gedrag en voorwaarden

Doorgaans verlopen bezoeken tot ieders tevredenheid. Incidenteel kunnen onze voorlichters hun taak niet goed volbrengen door gedragingen van leerlingen. Daarnaast zijn er regels omtrent veiligheid. Daarom zijn de volgende regels toegevoegd aan onze algemene voorwaarden:

  • Luidruchtigheid of andere vormen van overlast zijn niet toegestaan. Overige bezoekers moeten ongestoord gebruik kunnen maken van FutureLand.
  • Het gebruik van het restaurant is enkel toegestaan voor het gebruik van consumpties van Lunch Port. Voor het gebruik van eigen consumpties zijn in de directe omgeving picknicktafels beschikbaar.
  • Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gebouw en/of de inrichting door leerlingen wordt doorberekend aan de onderwijsinstelling.
  • Bij ongepast of onwenselijk gedrag houden wij het recht voor één of meerdere leerlingen uit te sluiten van het programma en de verdere toegang te ontzeggen.
  • Bij ernstige verstoringen kunnen wij het programma vroegtijdig beëindigen en/of uw school uitsluiten van toekomstige bezoeken aan FutureLand.

Deze voorwaarden dragen bij aan een leuk en informatief bezoek aan FutureLand. Op onze internetsite vindt u onder de sectie 'Organiseer onderwijs' het lesprogramma en begeleidende informatie. Ook is hier materiaal te vinden voor het maken van profiel- en sectorwerkstukken. Onze voorlichters ontvangen u en uw leerlingen met veel plezier!