Klachtenformulier

Uw klacht

BuitenBeter App
Heeft u een klacht over de buitenruimte? U kunt een ongewenste situatie ook eenvoudig melden met de BuitenBeter App.

Bij nautische klachten kunt u denken aan:

  • Milieuhinder van schepen en industrie (stank, geluid, stof, rook, roet, licht, ligduur)
  • Klachten over hinderlijk gedrag of schade door mensen of dieren in de haven
  • Overige nautische klachten
Uw gegevens

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page