Berging scheepswrak ss Chryssi gestart in Nieuwe Waterweg

10 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Bron: Rijkswaterstaat/Havenbedrijf Rotterdam

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zijn gestart met de berging van een scheepswrak in de Nieuwe Waterweg. Als de berging gereed is, kunnen zeeschepen met een diepgang van 15 meter voor het eerst de Botlekhavens bereiken. Hierdoor kan tot 50% meer lading per schip worden vervoerd.

Bergingsschip van W. Smit berging Chryssi
Foto: Ries van Wendel de Joode

Het scheepswrak ligt in de vaarweg en werd aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden voor de Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlekhavens. Het gaat om restanten van het in 1938 gezonken vrachtschip ss Chryssi.

Verdieping Nieuwe Waterweg

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Voor grotere schepen is de vaarweg echter te ondiep. Daarom hebben Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam de handen ineen geslagen om de Nieuwe Waterweg en de Botlek te verdiepen. Met de verdieping van de Nieuwe Waterweg werken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf samen aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.

Beter bereikbaar

Het ss Chryssi ligt op ca 15,50 meter, maar de vaargeul moet 16,20 meter diep worden. Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de positie van de haven. Aframax en de nieuwe Panamax-schepen kunnen door verdieping van de vaargeul de Botlekhavens bereiken.

Wrakkenknijper

Rijkswaterstaat heeft duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit Rotterdam opdracht gegeven om de Chryssi te bergen. Smit zal het scheepswrak met een wrakkengrijper stukje voor stukje weghalen tot de juiste diepte van de vaarweg is bereikt. Het scheepswrak ligt ter hoogte van de Poortershaven bij Maassluis. Oorspronkelijk lag het wrak een paar honderd meter verder. Waarschijnlijk is het door de stroming verplaatst.

Hinder scheepvaart

Scheepvaart kan de werkplek passeren maar moet wel voldoende afstand houden tot de werkvaartuigen. Er is verder geen hinder voor de scheepvaart. Zie ook het Bericht voor de scheepvaart.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Rijkswaterstaat Verdieping Nieuwe Waterweg of de online Havenkrant van Havenbedrijf Rotterdam. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis).

Locatie ss Chryssi