De logistiek van reefers heroverwegen: de omslag van weg naar water via de 'cool corridor'

8 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Met de ‘Cool Corridor’ tussen de haven van Rotterdam en de DACH-regio wordt er een hoge frequentie aan afvaarten mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt het aantal vrachtwagenritten, zowel leeg als vol, geminimaliseerd. Van zeehavens tot binnenvaarthavens: de emissie van CO2 wordt met meer dan 65% teruggedrongen, waarmee de voordelen voor het milieu worden onderstreept.

De algemene aanname is echter nog steeds dat reefercontainers het efficiëntst kunnen worden getransporteerd door middel van snelle levering met een vrachtwagen. Maar ladingeigenaar Nordfrost, binnenvaartrederij Neska Container Line en inland terminal DP World weerspreken dat.  

Door met ketenpartners samen te werken en de traditionele aanpak te heroverwegen, hebben zij met succes de efficiëntie van de binnenvaart voor reefercontainers aangetoond. De reefers worden alleen tijdens het kortstondige laden en lossen losgekoppeld, waardoor de temperatuur continu wordt geborgd via ingebouwde generatoren. Daarnaast zijn bij transport via binnenvaart de stabiliteit van de kosten en een constante frequentie van dienstverlening vanuit de Rotterdamse haven richting het achterland geborgd, wat het aanzienlijk belang van de betrouwbaarheid onderstreept. 

Gekoelde lading via binnenvaart: hoe werkt het en wat zijn de voordelen? Business manager Daniel Bollard bezocht onze terminals en operators in de haven.

Bezoek aan Nordfrost in Wesel
DP World @ Progeco Terminal
Bezoek aan Neska Terminal in Dusseldorf