Energietransitie

Deelnemers bekend aan proef met mobiele walstroom voor zeevaart

5 september 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Vijf marktpartijen nemen deel aan een proef van de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam met mobiele walstroom aan de Parkkade in het centrum van Rotterdam: ENGIE Ventures & Integrated Solutions BV; PON Power & zusterbedrijven; Aggreko Benelux; Mobiele Stroom BV en JP-Energiesystemen B.V. Het gaat om walstroom voor zeevaart.

Skyline Rotterdam Wilhelminakade Erasmusbrug
©WillemvanKasteren

Het gebruik van walstroom is al jaren verplicht op de meer dan 500 Rotterdamse binnenvaartligplaatsen. Het is voor de eerste maal dat zo’n proef met mobiele walstroom voor de zeevaart plaatsvindt.

Zeeschepen die verblijven in de haven hebben stroom nodig. Die wordt opgewekt met de hulpmotoren en dat leidt tot emissies en op sommige plaatsen geluidsoverlast. Deze overlast kan gereduceerd worden door
de hulpmotoren van de zeeschepen uit te zetten en de schepen te voorzien van externe stroom; walstroom oftewel ‘power to ship’, ook wel P2S genaamd. Walstroom is een kostbare oplossing en vaste aansluitingen op het elektriciteitsnet zijn moeilijk rendabel te krijgen.

“Het is voor het eerst in Europa dat op deze schaal een proef met mobiele walstroom plaatsvindt. De pilot past bij het streven om op termijn naast alle binnenvaartschepen ook alle zeeschepen in de haven van mobiele walstroom te voorzien”, aldus Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie .

“Deze proef met walstroom voor de zeevaart past in de ambitie van het Havenbedrijf om koploper in de energietransitie te zijn. Het is een van de vele projecten waar we aan werken om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren en mondiaal klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Deelnemers

De vijf deelnemers aan de proef testen verschillende concepten uit. Hierbij wordt vooral gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid, klantvriendelijkheid en de positieve impact op de omgeving:

  • ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V.: Hybride system met een Big Battery Box, geïntegreerd met een motor-generator op biobrandstof (HVO).
  • PON Power & zusterbedrijven: Hybride container met een batterij in combinatie met een generator op blauwe diesel (HVO) in een 10ft container.
  • Aggreko Benelux: LNG gedreven Gasmotor in een 20ft container.
  • Mobiele Stroom BV: Bio-LNG gedreven turbine in een 20ft container.
  • JP-Energiesystemen B.V: Brandstofcel-aggregaat op waterstof in combinatie met een kleine batterij.

Duur proef

De proef begint in de loop van de herfst en zal duren tot het voorjaar. Elk systeem zal 2 tot 4 weken staan op een locatie halverwege de Parkkade, en daarbij de aan één ligplaats afmerende zeeschepen voorzien van walstroom. Tijdens de proeven zullen metingen gedaan worden om de geluidsreducties en emissiereducties van deze systemen te bepalen, steeds ten opzichte van hetzelfde schip dat met eigen generatoren stroom opwekt.

Parkkade

De proef vindt plaats op de openbare ligplaatsen voor zeevaart aan de Parkkade in het centrum van Rotterdam. Daar komen veel kustvaarders, van rederijen als Wilson, Vertom en Wijnne&Barends. In principe kan elk zeeschip dat daar aanlegt gebruik maken van de mobiele walstroom, maar lang niet alle zeeschepen zijn hiervoor uitgerust met een stekker-aansluiting.

Fase B

De proef met de mobiele walstroom is gefaseerd opgezet. Na de succesvolle afronding van Fase A, is het de bedoeling dat de vervolgfase (Fase B) aansluitend wordt opgestart. Deze is met name gericht op walstroom voor grotere zeeschepen.