Gate terminal start bouw 4e LNG-tank in Rotterdamse haven

24 augustus 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de definitieve investeringsbeslissing is genomen om de opslag- en hervergassingscapaciteit van Gate terminal op de huidige locatie in de Rotterdamse haven uit te breiden.

De uitbreiding bestaat uit een nieuwe LNG-opslagtank van 180.000 kubieke meter en extra hervergassingscapaciteit van 4 miljard kubieke meter per jaar. De nieuwe capaciteit is al verhuurd op basis van langlopende commerciële overeenkomsten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 operationeel zijn.

De 3 grijze <dfn>LNG</dfn>-tanks bevinden zich naast de waterzijde - de 4e <dfn>LNG</dfn>-tank zal naast deze tanks worden gebouwd. Foto: Aeroview
De 3 grijze LNG-tanks bevinden zich naast de waterzijde - de 4e LNG-tank zal naast deze tanks worden gebouwd. Foto: Aeroview

Vopak en Gasunie zijn de oprichters en eigenaren van Gate terminal in Rotterdam, die sinds 2011 operationeel is. De terminal speelt een cruciale rol in de levering en beschikbaarheid van gas in Nederland en haar buurlanden. Als alle geplande projecten op Gate terminal zijn afgerond, zal de terminal een totale hervergassingscapaciteit hebben van 20 miljard kubieke meter per jaar.

Hans Coenen, namens de raad van bestuur van Gasunie: "De investering in deze nieuwe tank is onderdeel van een breder pakket aan voorgenomen en al gerealiseerde maatregelen om de LNG-importcapaciteit in Nederland te vergroten. Dit is nodig om het verlies van Russisch aardgas te compenseren en de schaarste van aardgas op de Europese gasmarkt te verminderen. Naast de uitbreiding van de LNG-importcapaciteit werkt Gasunie verder aan de versnelling van de energietransitie. Bijvoorbeeld door de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk en de ombouw van importterminals. Ook blijven we ons richten op groen gas, warmtetransport en CO2-afvang en -opslag."

Dick Richelle, CEO bij Vopak: "We zijn verheugd om voort te bouwen op onze succesvolle samenwerking met Gasunie. Deze investering past goed in de strategie van Vopak om te groeien in LNG-infrastructuur. We zijn er trots op betrouwbare en open infrastructuur te ontwikkelen en te exploiteren, omdat dit een belangrijke rol speelt in de continuïteit van de energievoorziening."

Jarmo Stoopman, Managing Director bij Gate terminal: "Nu alle elementen op hun plaats liggen, zijn we blij dat we vandaag kunnen beginnen met de bouw van deze belangrijke uitbreiding. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze aannemers en te zorgen voor een veilige en tijdige bouw van deze 4e tank."

Financiële paragraaf

De totale investering bedraagt ongeveer EUR 350 miljoen. De beoogde financieringsstructuur van deze uitbreiding is ongeveer 15% van de kosten te financieren met eigen vermogen en ongeveer 85% te financieren via een ‘non-recourse’ projectfinanciering waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. De projectfinanciering zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond. De kapitaalinbreng van elk van de aandeelhouders zal ongeveer EUR 26 miljoen bedragen, met een cash out naar verwachting in de komende jaren.

Bron: Gasunie