Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam beproeft autonoom varen met drijvend laboratorium

4 oktober 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Het is niet de vraag of maar wanneer autonoom varen zijn intrede doet. Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een patrouillevaartuig omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig.

Floating lab aan boord

Door deze data beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en onderwijs kan verder onderzoek gedaan worden naar de komst van autonoom varen en kan de Rotterdamse haven zich verder voorbereiden op de komst ervan. De eerste samenwerking voor het uitwisselen van data uit het drijvende laboratorium is inmiddels getekend met Captain AI. Zij voegen kunstmatige intelligentie toe aan de data, waardoor ze computers opleiden tot kunstmatige kapiteins die zelfstandig door de haven kunnen varen.

Autonoom varen maakt haven veiliger

‘Het Havenbedrijf Rotterdam bekijkt constant hoe het onze haven nog veiliger, efficiënter en beter kan. Door samen te werken met andere partijen, onder andere door het beschikbaar stellen van onze data, willen we de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de impact ervan op de haven en havenfaciliteiten verder onderzoeken. Wij verwachten dat de komst van autonoom varen de veiligheid en bereikbaarheid van de Rotterdamse haven verder zal bevorderen en bovendien een effectief hulpmiddel is voor schippers en de scheepverkeersbegeleiders. Om die reden wil het Havenbedrijf deze toepassing - die in de luchtvaart overigens al jaren gebruikt wordt- samen met andere partijen beproeven.’ aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Kunstmatige kapitein

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Captain AI. Deze startup in software ontwikkeling voegt kunstmatige intelligentie toe aan de data die uit het drijvende laboratorium worden verkregen. ‘Op deze manier leren wij computers zelfstandig te varen door de haven en leiden we de eerste kunstmatige kapiteins op’ aldus Vincent Wegener van Captain AI.

Drijvend laboratorium

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een voormalig patrouillevaartuig (RPA3), het zogenaamde floating lab, voorzien van camera’s, sensoren en meetapparatuur. Zo wordt data verkregen over weer- en wateromstandigheden, over de bediening het vermogen en de motor van het vaartuig. Naast autonoom varen worden er meer toepassingen getest met het drijvende laboratorium. Zo wordt de inzet van camera’s getest, bijvoorbeeld voor het automatisch inspecteren van kademuren of het detecteren van objecten in het water. Daarnaast wordt onderzocht hoe sensoren op het water kunnen worden gecombineerd met sensoren op de wal om zo een netwerk en slimme infrastructuur te kunnen ontwikkelen.