Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam blij met flinke aanscherping ambities IMO

10 juli 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt de door International Maritime Organisation (IMO) vastgelegde ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn. Havenbedrijf Rotterdam vindt dat de nieuwe afspraken van de 175 lidstaten van de IMO een belangrijke basis zijn voor het klimaatbestendig maken van de scheepvaartsector.

HMM Rotterdam aan de kade bij de ECT Terminal in de Amazonehaven
Foto: Kees Torn

Havenbedrijf reageert hiermee op de aanpassing van de ‘Greenhouse Gas (GHG) strategy on reduction of GHG emissions from ships’ die de IMO vrijdag 7 juli bekendmaakte. Het betreft een aanscherping van de oorspronkelijk overeengekomen strategie uit 2018.

'Gelet op de uiteenlopende standpunten van vlagstaten in de IMO is het bereikte resultaat een hele prestatie. Het is belangrijk dat internationaal nu iedereen hetzelfde perspectief heeft. Wij juichen ook de specifiek afgesproken ambitie toe om het gebruik van duurzame energie in de scheepvaart te vergroten', aldus Eric van der Schans, directeur Milieu van het Havenbedrijf.

Energietransitie

Het Havenbedrijf is op vele manieren actief bij het ondersteunen en versnellen van de energietransitie in de zeevaart. Zo stimuleert het Havenbedrijf al vijftien jaar het gebruik van alternatieve brandstof voor de scheepvaart als vervanger voor stookolie. Dat heeft er o.a. toe geleid dat Rotterdam één van de belangrijkste bunkerhavens is voor biobrandstoffen en dat nog dit jaar structureel methanol gebunkerd gaat worden. Daarnaast wordt er in Rotterdam hard gewerkt aan walstroom voor de zeevaart.

In internationaal verband werkt het Havenbedrijf aan verbetering van regelgeving en kennis om de energietransitie in de zeevaart te stimuleren. Dat doet het onder andere met de International Association of Ports and Harbors (IAPH) – belangenbehartiger van 200 zeehavens – , de European Sea Ports Organisation (ESPO) en kleinere allianties als de World Ports Climate Action Program.