Havenbedrijf Rotterdam blijft Dordtse initiatieven ondersteunen

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Op 4 april 2024 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing & Partners een nieuw driejarig sponsorcontract getekend. De samenwerking tussen beide organisaties, die in 2017 startte, wordt daarmee opnieuw verlengd. Het doel ervan is om de maatschappelijke betrokkenheid van het Havenbedrijf Rotterdam in Dordrecht te onderstrepen en initiatieven, projecten en evenementen te ondersteunen.

Dordt in Stoom Dordrecht

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt in de periode van 2024-2026 in totaal € 75.000 ter beschikking voor het ondersteunen van projecten en initiatieven die de verbondenheid van Dordrecht met het water uitdragen en versterken. Per jaar is € 25.000 beschikbaar. In 2024 wordt daarmee het evenement Dordt in Stoom ondersteund en is voor tien kleinere projecten en organisaties € 1.000 beschikbaar. In 2025 en 2026 is per jaar twee maal € 10.000 beschikbaar voor grotere projecten en vijf maal € 1.000 voor kleinere projecten en initiatieven. De projecten en initiatieven worden beoordeeld door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en twee onafhankelijke juryleden.

Richard van der Eijk, Director Communications & External Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam, en Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing & Partners uitten beiden hun tevredenheid met het voortzetten van de samenwerking.

Dordt sponsorcontract Gerben Baaij en Richard van der Eijk rechts (Marc Nolte)
Gerben Baaij en Richard van der Eijk rechts (Foto: Marc Nolte)

Van der Eijk: “Voor ons is het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid ook in Dordrecht te tonen. We willen als Havenbedrijf Rotterdam het maritieme karakter van Dordrecht onder de aandacht brengen en Dordrecht nog aantrekkelijker maken als vestigingsplaats, als stad om in te wonen en werken. Het is fijn dat we dat in samenwerking met Dordrecht Marketing & Partners, als organisatie die geworteld is in de Dordtse samenleving, kunnen doen.”

Gerben Baaij: “Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad omarmt het rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats aan het water. Water speelt ook nu voor Dordrecht nog steeds een belangrijke rol. We zijn blij dat we dat in samenwerking met een partner als het Havenbedrijf Rotterdam extra kunnen uitdragen en daarmee mooie maatschappelijk initiatieven en evenementen in de stad kunnen ondersteunen.”

Dordt in Stoom

Alle informatie over Sponsorbijdrageregeling 'Dordrecht en Water' is te vinden op de website www.dordrechtenwater.nl. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload. Op de website zijn ook de eerdere winnaars opgenomen.