Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam en TNO verlengen en verdiepen samenwerking

5 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Havenbedrijf Rotterdam en onderzoeksorganisatie TNO hebben op maandag 4 december hun strategische samenwerkingsovereenkomst verlengd met drie jaar. De samenwerking op het gebied van innovatie wordt niet alleen verlengd, maar ook uitgebreid om nog intensiever samen te gaan werken.

Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam en Susan Swarte, CFO van TNO.
V.l.n.r: Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam en Susan Swarte, CFO van TNO.

Beide partijen werken al een aantal jaar samen aan projecten op het gebied van transport en logistiek, energietransitie, industrietransformatie en infrastructuur. De uitbreiding heeft betrekking op een aantal belangrijke speerpunten voor de haven zoals digitalisering en verduurzaming van logistieke processen. Havenbedrijf Rotterdam en TNO nemen de komende jaren het initiatief om via fieldlabs gezamenlijke innovatie-initiatieven te lanceren die impact hebben in de haven. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het Merwe-Vierhavengebied (M4H).

'We bevinden ons midden in de transitie naar een digitale en klimaatneutrale haven. Deze enorme opgave vraagt om integrale samenwerking tussen overheid, (haven)bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De samenwerking met TNO biedt de Rotterdamse haven de innovatiekracht om de digitale en energietransitie te laten slagen en in 2050 een CO2 neutrale haven te zijn’ aldus Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam.

‘De grote maatschappelijke opgaves waar TNO aan werkt komen allemaal samen in de haven van Rotterdam. Denk daarbij aan de energie- en grondstoffentransitie en de verduurzaming van de industrie en logistiek. Maar ook thema’s als milieuruimte, assetmanagement en veiligheid zijn aan de orde. Als multidisciplinair onderzoeksinstituut heeft TNO de knowhow om samen met het Havenbedrijf waarde te creëren door diverse technologieën te verkennen en toe te passen en zo bij te dragen aan de systeemveranderingen die noodzakelijk zijn. De samenwerking van TNO en Havenbedrijf Rotterdam is cruciaal om de complexe innovaties op al deze onderwerpen versneld toe te passen en op te schalen’ aldus Susan Swarte, CFO van TNO.

Haven van de toekomst

Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om een efficiëntere, veiligere en duurzamere haven te creëren. Digitalisering en informatiemanagement binnen het havenecosysteem spelen hierbij een belangrijke rol. Bijna alle processen en bedrijfsmiddelen, die eigendom zijn van Havenbedrijf Rotterdam en worden gebruikt door havengebruikers, genereren waardevolle informatie. Deze informatie kan worden gebruikt om de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van de haven te verbeteren. Hiervoor is cruciaal de rol van digitale informatie binnen het havenecosysteem te begrijpen, te weten welke data beschikbaar zijn en wanneer deze het meest waardevol is. Om deze vragen te beantwoorden maakt het Havenbedrijf Rotterdam gebruik van de Port Reference Architecture* (PRA). De PRA dient als raamwerk dat richting en vormgeeft aan het gebruik van informatie en digitalisering in de Rotterdamse haven in de komende jaren. De samenwerking met TNO richt zicht op het ontwikkelen van slimme logistieke oplossingen op verschillende lagen van de Port Referentie Architectuur.