Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam start proef met slimme bolder bij ECT

25 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op de kade van de Hutchison Ports ECT Delta terminal op de Maasvlakte, heeft het Havenbedrijf Rotterdam bij wijze van proef een zogenoemde ‘slimme bolder’ geïnstalleerd. De slimme bolder is samen met Straatman BV uit Zwijndrecht ontwikkeld. Doordat de bolder de kracht van de trossen meet, kan niet alleen de veiligheid realtime in de gaten worden gehouden, maar ontstaat ook meer inzicht in welke schepen aan welke kade kunnen liggen.

Installatie slimme bolder bij ECT op de Maasvlakte

De proef past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om met behulp van digitalisering de haven efficiënter en veiliger te maken.

Meten is weten

Meten van troskrachten is tot nu toe niet mogelijk. Bij het ontbreken van exacte meetgegevens van afgemeerde schepen wordt daarom uitgegaan van de maximale belasting van schepen op trossen en kademuren. Door verschil in lokale situaties wijken de werkelijke krachten af. De slimme bolder kan helpen daar een beter inzicht in te krijgen.

Pilot

Als er kracht komt te staan op een bolder, beweegt deze minimaal. Een sensor legt die gemeten kracht vast en verstuurt die direct naar het Havenbedrijf Rotterdam. Voorafgaand aan de installatie van de slimme bolder, is deze succesvol getest op een testbank in Zwijndrecht.

Slimme sensoren

Het Havenbedrijf Rotterdam is gespecialiseerd in het onderhouden en aanleggen van kademuren. Het beheert 80 kilometer kademuur en 200 kilometer oeverglooiing. Daarbij maakt het gebruik van data. Zo werden in veel kades sensoren geplaatst, waardoor is bewezen dat kademuren veel langer meegaan dan tot op heden werd aangenomen. Dankzij dat onderzoek zijn inmiddels de Europese normen voor bouwconstructies aangepast. De proef met de slimme bolder past in deze reeks maatregelen om met behulp van digitalisering efficiënter om te gaan met zeer kapitaalkrachtige assets als kademuren.

Straatman

Straatman B.V. is gevestigd in Zwijndrecht en al meer dan een eeuw gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en leveren van hoogwaardige producten voor de maritieme sector wereldwijd.