Havenbedrijf Rotterdam tekent nieuwe raamovereenkomst voor maritieme ingenieursdiensten

19 juli 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuwe raamcontract gesloten voor de afname van maritieme ingenieursdiensten met Arcadis (en Arup), Mariteam (combinatie Iv-infra, SBE, MUC), Royal HaskoningDHV en combinatie Witteveen+Bos/Movares. De aanbesteding was noodzakelijk omdat de looptijd van de vorige overeenkomst na acht jaar afliep.

Ondertekenen van de raamovereenkomst

In de overeenkomst spelen veiligheid en duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is de inzet van een veiligheidskundige vereist bij risicosessies en reviews van ontwerpproducten en worden duurzaamheidssessies verplicht georganiseerd.

Het Havenbedrijf is erg tevreden over het werken met raamovereenkomsten op dit gebied. 'De vorige raamovereenkomst stond aan de basis van succesvolle havenprojecten als de voorbereiding van de Amaliahaven en de uitgifte van de nieuwe haventerreinen op de Maasvlakte, zoals de kademuren en het haventerrein van SIF. Als Havenbedrijf zijn we toonaangevend op het gebied van de maritieme infrastructuur en werken we in partnership samen met de gerenommeerde internationale adviesbureaus. Zo is na revolutionaire onderzoeken van het Havenbedrijf de internationale regelgeving voor het aanleggen van kademuren aangepast. Daar spelen onze maritieme ingenieursbureaus een cruciale rol in', aldus Boudewijn Siemons, COO van het Havenbedrijf.

Het contract wordt aangegaan voor een vaste periode van 3 jaar, ingaande op 15 juli 2021. Daarna kan er vijfmaal jaarlijks worden verlengd en eindigt uiterlijk 14 juli 2029.