Innovatie

Havenbedrijf, Van Gelder en Wavin maken Rotterdamse haven slimmer

7 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Bij slimme infrastructuur denken mensen niet zo snel aan innovaties voor het riool, maar heftige regenbuien en veranderingen in het klimaat vragen om toekomstbestendige oplossingen. Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met infrabouwer Van Gelder en Wavin, leverancier van oplossingen voor bouw-en infrastructuur, aan de ontwikkeling van datagedreven straatkolken. De ‘Tegra road gully’ bestaat uit 100% gerecycled materiaal en kan volledig hergebruikt worden (circulair). Zo wordt de haven in Rotterdam een stukje slimmer én duurzamer.

Datagedreven straatkolken

Havenbedrijf Rotterdam zocht een oplossing om beter in te kunnen schatten wanneer de ruim 13.000 kolken in de openbare buitenruimte van de Rotterdamse haven vol zitten. Kolken laten regenwater van de straat door maar vangen zand, slib, afval en blad op. De reiniging van de straatkolken wordt standaard eens per jaar gedaan terwijl dat lang niet altijd nodig is. De pilot met slimme straatkolken van Wavin zal gaan uitwijzen hoe de kolken in de toekomst alleen nog kunnen worden onderhouden wanneer het ook echt nodig is.

Wavin, Havenbedrijf Rotterdam en Van Gelder hebben een pilotovereenkomst om 16 straatkolken te voorzien van innovatieve digitale sensoren die inzicht geven in de hoeveelheid ruimte in de kolk. Reiniging vindt plaats als de sensor de noodzaak daartoe aangeeft: onderhoud gebaseerd op data. Het is voor het eerst dat er een proef als deze wordt gedaan in Europa. Gedurende twaalf maanden zal de proef uitsluitsel geven over de operationele, economische en technische haalbaarheid ervan.

Monique Domsdorf, hoofd Asset Management bij Het Havenbedrijf: ‘De proef past in het beleid van het Havenbedrijf om door digitalisering de haven efficiënter te maken. Dat geldt niet alleen voor het toelatingsbeleid van de scheepvaart, autonoom varen of voor het aanleveren van ladinggegevens, maar het past ook in ons streven naar datagedreven onderhoud. Zo zijn ook afvalcontainers in het havengebied voorzien van sensoren.’

Leendert Ripping, directeur bij Van Gelder: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het algehele onderhoud van infrastructuur en verlichting in de haven. Het is ook onze taak om de innovatiekracht te versterken en veiligheid, duurzaamheid en meetbaarheid spelen een belangrijke rol.’

Marcel Jongedijk, Global Director Open Innovation & Partnerships bij Wavin: ‘De vraag naar dit soort oplossingen neemt toe. We zijn trots op de realisatie van deze pilot in Rotterdam en zien veel mogelijkheden om dit soort slimme techniek straks breder toe te passen.’