Nieuws

Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam vragen aandacht van nieuwe Europese Commissie en Parlement voor economische betekenis havens

Energietransitie en digitalisering zijn de twee strategische uitdagingen waarvoor grote industriehavens zich gesteld zien. De Europese Unie kan een belangrijke stimulans bieden aan havenbedrijven en industrieclusters bij het realiseren van de transitie naar CO2-neutrale havens van de toekomst. De havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam hebben daarom het initiatief genomen om een gezamenlijk evenement te organiseren voor Europese beleidsmakers, met bijdragen van deskundigen uit de wereld van wetenschap, industrie en logistiek.

Event: The Added value of ports

v.l.n.r.: Bart Kuipers, Christian Holzleitner, Ronald Paul, Guy Janssens en Isabelle Ryckbost.

Afgelopen woensdag 11 september vond het evenement “The Added Value of Ports” in Brussel. Onder andere Henrik Hololei (Directeur-Generaal voor Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie), Christian Holzleitner (Directie Klimaat van de Europese Commissie) Guy Janssens (CCO Havenbedrijf Antwerpen), Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam) en Bart Kuipers (Erasmus Universiteit Rotterdam) spraken hier over de economische betekenis van deze havens en de bijdrage die havens kunnen leveren aan toekomstig Europees beleid op het gebied van handel, transport en industrie.

“Steun van de Europese Unie is essentieel bij infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor het realiseren van de energietransitie”, zegt Ronald Paul. “Het ontwikkelen van infrastructuur vormt het fundament onder een succesvolle energietransitie. Dit betekent het aan elkaar knopen van productielocaties binnen en tussen industriële clusters. Hiervoor hebben we de Europese Unie nodig”, aldus Paul.

Guy Janssens: “Havens zijn voortrekkers van de energietransitie. Grote havenclusters zijn uitgelezen plekken om de transitie te realiseren. Wij rekenen op steun van de Europese Unie voor ondersteunende regelgeving en financiële impulsen voor projecten waarvan de business cases nog niet sluitend zijn.”

Voorbeelden van projecten die de Europese Unie kan faciliteren, zijn de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage), waterstofinfrastructuur, de ontwikkeling van windparken op de Noordzee en de versteviging van het Green Energy Grid voor de aanlanding van windenergie op zee.

Voor Havenbedrijf Rotterdam is de energietransitie-opgave helder: samen met bedrijven en andere partners werken we in drie stappen naar een CO2-neutrale haven in 2050.

Transitie is één van de vijf strategische pijlers van het havenbedrijf Antwerpen. Het klimaatbeleid van het havenbedrijf Antwerpen is daar een onderdeel van en steunt op de pijlers klimaatinnovatie en klimaatmitigatie, die vorm krijgen in een actiegericht stappenplan.

De nieuwe Europese Commissie treedt formeel aan op 1 november 2019 voor een periode van vijf jaar.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page