Energietransitie

Havens Rotterdam en Shannon Foynes verkennen ontwikkeling van Europese corridor voor logistieke keten van groene brandstoffen

30 januari 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 4 minuten

Shannon Foynes, de grootste bulkhaven van Ierland en de haven van Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten om een supply chain corridor te ontwikkelen voor de export van groene brandstoffen naar Europa. Deze brandstoffen worden geproduceerd uit de eindeloze windbronnen aan de westkust van Ierland.

De overeenkomst richt zich specifiek op de markt- en handelsontwikkeling van aanzienlijke hoeveelheden groene waterstof en de daaruit voortvloeiende derivaten. Deze worden geproduceerd in de geplande internationale hub voor groene energie in de riviermonding van de Shannon. Het recentelijk ondertekende MoU (Memorandum van Overeenstemming) tussen de havens onderstreept de ambitie om aanzienlijke volumes groene waterstof op te schalen, met proof-of-conceptvolumes tegen 2030.

Groepsfoto delegatie MoU Shannon Foynes
Foto (vlnr): Ciaran Potter (Tweede Secretaris Ambassade van Ierland in Nederland), Jerry Hallissey (Hoofd Bedrijfsontwikkeling, Shannon Foynes Port), Frank Groome (Plaatsvervangend Hoofd Missie, Ambassade van Ierland in Nederland), Pat Keating, Chief Executive, Shannon Foynes Port, Brendan Rogers (Ierse ambassadeur in Nederland), Mark Dijk (Manager External Affairs Port of Rotterdam), Monica Swanson (Business Manager Port of Rotterdam), Niels Lanser (Business Manager Port of Rotterdam), Niet op de foto: René van der Plas (Directeur Internationaal Port of Rotterdam.

In lijn met de algemene groene waterstofstrategie van Europa voor 2030 is het doel om tegen die tijd 10 miljoen ton alternatieve waterstof te importeren. Deze zal worden gebruikt in zware industrie en transportsectoren die van oudsher afhankelijk zijn van steenkolen, aardgas en olie. De haven van Rotterdam streeft ernaar om tegen 2050 volumes van 40 miljoen ton vanuit de hele wereld te faciliteren, waarvan een aanzienlijk deel afkomstig zal zijn van de Atlantische bron.

Het MoU omvat ook verkenningen van verdere mogelijkheden, waaronder het vormen van coalities met geschikte commerciële partijen en het betrekken van andere belanghebbenden. Het doel is om gezamenlijk een proces voor de logistieke keten te creëren voor het leveren van de eerste proof-of-conceptvolumes tegen 2030.

Daarnaast voorziet het MoU in betrokkenheid van relevante publieke belanghebbenden om het initiatief te ondersteunen en informatie te delen over de potentiële levering van groene waterstof en -derivaten, zoals groene ammoniak en groene methanol. Ook worden best practices gedeeld op gebieden als ontzilting, hoogspanningselektriciteit, industriële clustering rond waterstof en scheepsbunkering met duurzame brandstoffen.

Beide havens onderzoeken ook samenwerking op het gebied van marktontwikkeling in deze opkomende markt en het gezamenlijk vinden van afnemers voor levering uit Ierland. Denk aan sectoren als maritieme brandstof, duurzame vliegtuigbrandstoffen, groene meststoffen en partijen met een directe behoefte aan groene waterstofbrandstof, zoals de staalindustrie.

De heer René van der Plas, Internationaal Directeur van de haven van Rotterdam, verklaarde: “De haven van Rotterdam is momenteel dé toonaangevende energiehub in Europa en erkent het belang en de kansen die voortkomen uit de groene transitie voor alle Europese burgers en industrieën. Daarom is waterstof een van onze prioriteiten, en we werken hard aan het opzetten van infrastructuur, faciliteiten en samenwerkingsverbanden om dit te realiseren. Deze overeenkomst met de haven van Shannon Foynes is een van deze samenwerkingsverbanden en kan onze inspanningen ondersteunen om corridors voor de logistieke keten op te zetten voor de invoer van groene waterstof in Noordwest-Europa uit andere landen met groot potentieel voor de productie van groene en koolstofarme waterstof. De haven van Shannon Foynes is een ideale partner op dit gebied.”

De heer Patrick Keating, CEO van Shannon Foynes Port Company, voegde toe: “Met de grootste windbron in Europa voor onze westkust hebben we de mogelijkheid om het toonaangevende centrum voor de opwekking van alternatieve energie in Europa te worden. Dit zal in Ierland leiden tot energieonafhankelijkheid en ongekende economische winst. Door dit te realiseren, kunnen we onze grootste bijdrage ooit leveren aan het Europese project, naarmate we een belangrijke speler worden in REPowerEU, het Europese plan om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

We kunnen hier een onbeperkte hoeveelheid alternatieve energie produceren, en er zijn al routes naar de markt voor die energie in ontwikkeling. Een van deze routes is de ontwikkeling van een logistieke keten naar Europa. Deze overeenkomst met de haven van Rotterdam is een belangrijke stap om dit mogelijk te maken. De haven van Rotterdam werkt al aan het introduceren van de brand- en grondstoffen van de toekomst, samen met grote olie- en gasbedrijven en de bredere havengemeenschap van meer dan 3.000 commerciële bedrijven. Het kan een belangrijke corridor zijn voor de logistieke keten voor de export van groene brandstoffen van de monding van de Shannon naar Europa. Dit is een zeer waardevolle erkenning en bevestiging van het potentieel van waterstofproductie in Ierland om naar Europa te worden geëxporteerd.”

De heer Brendan Rogers, de ambassadeur van Ierland in Nederland, merkte op: “Wat een geweldige dag waarop twee grote havens, Rotterdam en Shannon Foynes, een MoU ondertekenen voor samenwerking op het gebied van groene waterstof. Dit is een van de belangrijkste alternatieve brandstoffen voor een koolstofvrije en alternatieve energietoekomst voor Ierland, Nederland en Europa.”