Bereikbaarheid

Maasdeltatunnel: aftellen naar het afzinken van de tunneldelen

6 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 31 maart en 15 april 2023 worden de 2 tunneldelen van de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding, afgezonken naar hun plek in het Scheur.

Aanleg van de Blankenburgverbinding

De maanden tot aan dit zogeheten afzinken staan in het teken van de voorbereidingen. Zo wordt de plek waar de tunneldelen komen te liggen uitgebaggerd en worden de toeritten op de oevers van de rivier afgebouwd.

2 keer een unieke gebeurtenis

In 2 hele dagen worden de 2 tunneldelen afgezonken. Bij het eerste tunneldeel gebeurt dit van vrijdag 31 maart 10.00 tot zaterdag 1 april 10.00 uur. Het tweede tunneldeel wordt van zaterdag 15 april 10.00 tot zondag 16 april 10.00 uur afgezonken. De vaarweg is tijdens deze afzinkoperaties afgesloten voor al het scheepvaartverkeer.

Het Scheur is een getijderivier, waardoor het water meebeweegt met eb en vloed. Op de gekozen data is sprake van doodtij. Dit is de periode waarin het verschil tussen hoog- en laagwater, en daarmee de stroming, minimaal is. Dit treedt ongeveer eens in de 14 dagen op en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het afzinken.

Door externe omstandigheden, zoals slecht weer, kan het nodig zijn om het afzinken uit te stellen. Daarom zijn 3 reservemomenten vastgelegd:

  • zaterdag 29 tot zondag 30 april
  • zondag 14 tot maandag 15 mei
  • maandag 29 tot dinsdag 30 mei

Baggeren in het Scheur

Deze week start sleephopperzuiger ‘Meuse River’ op het Scheur met het baggeren van de sleuf waarin de tunneldelen komen te liggen. De Meuse River is sinds 2 jaar in de vaart en behoort tot de grotere baggerschepen in Europa.

Het schip zuigt via sterke pompen en motoren grond van de bodem en vaart hiermee naar de Noordzee waar het wordt gestort. In totaal wordt meer dan 500.000 m3 grond gebaggerd. Het Scheur is op deze locatie 17 m diep en het diepste punt van de sleuf komt op -30 meter NAP te liggen. Het baggeren is begin november 2022 klaar.

In november en december worden vervolgens 12 grote betontegels op de bodem van de sleuf geplaatst. Deze betontegels zijn 7x7 meter en hebben een gewicht van meer dan 100.000 kg. Op deze tegels komen de tunneldelen te liggen.

Daarnaast worden de komende maanden op de oevers van het Scheur de toeritten van de Maasdeltatunnel afgebouwd. Wanneer al deze activiteiten zijn uitgevoerd, kunnen de tunneldelen worden afgezonken.

De reis van de tunneldelen

De tunneldelen zijn 185 en 205 meter lang. In Nederland zijn niet eerder tunneldelen van deze omvang gebouwd en afgezonken. En dat ook nog eens op een diepte van -30 m NAP. Een gebeurtenis om niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Hoe de reis van Isabella en Alara, zoals de tunneldelen zijn gedoopt, er exact uit gaat zien, wordt later bekend gemaakt. Tot die tijd kunt u de bouw van de Maasdeltatunnel en de andere projectonderdelen volgen via de website van de Blankenburgverbinding.

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg (de A24), die vanaf 2024 de snelweg A20 bij Vlaardingen met de snelweg A15 bij Rozenburg verbindt. Meer informatie over het project vind je op de website van de Blankenburgverbinding.