Marlies Sikken nieuwe directeur SmartPort

16 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het bestuur van SmartPort heeft Marlies Sikken benoemd als nieuwe directeur. In juni neemt zij daarmee het stokje over van Dirk Koppenol, interim directeur sinds maart dit jaar.

Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam en bestuursvoorzitter SmartPort: 'Met de komst van Marlies krijgen we een ervaren directeur aan boord, die met haar achtergrond en enthousiasme een impactvolle bijdrage gaat leveren aan Smartport en daarmee de haven van Rotterdam. We zijn dan ook zeer blij met haar benoeming en kijken uit naar de samenwerking.'

Marlies Sikken

In de afgelopen 7 jaar heeft SmartPort door kennisontwikkeling en het vormen van allianties een bijdrage geleverd aan verschillende innovatievraagstukken in de Rotterdamse haven. Met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 2026 door de partners eind vorig jaar en de aanstelling van de nieuwe directeur, zal SmartPort zich met haar partners en de partijen in de kennishub blijven inzetten voor het versnellen van innovatie in de haven van Rotterdam.

Marlies Sikken heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt al bijna 20 jaar vanuit verschillende rollen met duurzaamheid, energievraagstukken, organisatieontwikkeling, transities en innovatiemanagement. Zij is naast directeur bij SmartPort ook werkzaam bij Windpark Krammer.

Marlies Sikken over haar benoeming

'Ik werd al vroeg in mijn carrière gegrepen door de uitdagingen rondom duurzaamheid en klimaatverandering. En dan specifiek de transities en innovaties die nodig zijn voor een duurzame energievoorziening. In eerste instantie bij KPMG, waar ik veel organisaties heb geadviseerd over hun algemene duurzaamheidsstrategie. Daarna heb ik ruim 10 jaar bij Vattenfall in verschillende rollen bijgedragen aan de energietransitie; onder andere op het gebied van elektrisch vervoer, energy management systemen, maar ook grootschalige duurzame opwek (wind en zon) en opslag (waterstof en batterijen).

Bij SmartPort kan ik mijn ervaring inzetten en krijg ik daarnaast de kans om breder te kijken naar de uitdagingen rondom innovatie in de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en maritieme infrastructuur. Deze tijd vraagt meer dan ooit om gedegen, onafhankelijke informatie en inzichten, om de juiste beslissingen in het hier en nu te kunnen nemen. Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven is het mijn ambitie om een goede brug te slaan tussen de lange termijn focus van het vraaggedreven onderzoek van SmartPort en de uitdagingen van het Rotterdamse havengebied en de partners van SmartPort. Ik ben onder de indruk van het SmartPort team en de resultaten van de afgelopen jaren. Ik kijk ernaar uit mijn steentje bij te kunnen dragen.'

Impact SmartPort

SmartPort heeft in de afgelopen 7 jaar met meer dan 400 bedrijven op circa 120 projecten samengewerkt om kennis te ontwikkelen voor bedrijven om daarmee tot de juiste investeringsbeslissingen te komen. Van het ontwikkelen van een digital twin voor de binnenvaart tot de ontwikkeling van een brede coalitie van transporteurs rond connected transport. En van het vormen van een coalitie rond waterstof via een CEO-diner tot het ondersteunen van nieuwe richtlijnen om de levensduur van kademuren te verlengen, waardoor naar verwachting ca. 30 miljard euro op nationaal niveau wordt bespaard. Dit met als einddoel een emissieloze, efficiënte en competitieve haven in 2050.