Meer steun voor mentale zorg bemanning van zeeschepen

13 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Deltalinqs, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Havenbedrijf Rotterdam gaan achterban stimuleren om in deze moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. Dat was de uitkomst van een door havenmeester René de Vries ingelaste bijeenkomst van het Port Welfare Committee (PWC). “Juist nu is dat werk heel belangrijk.”

Havenpastoor Dennis Woodward werkt coronaproof aan boord
Havenpastoor Dennis Woodward werkt coronaproof aan boord

PWC bekommert zich om het mentale welzijn van de bemanning van zeeschepen. Het blijkt dat de twaalf betrokken maatschappelijke en geestelijke organisaties die schepen bezoeken, moeite hebben om hun werk te doen door de extra covid 19 – maatregelen. Maar juist nu is dit werk heel belangrijk, vindt de havenmeester die tevens voorzitter is van het PWC. “Ik begrijp de zorgen van terminals of rederijen. Je wil onder geen beding corona aan boord of op de terminal. De organisaties die wij steunen zijn door ons goed uitgerust en houden terdege rekening met de voorschriften van het RIVM. Het goede werk dat zij verrichten is in het belang van de haven”, vindt ook directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de vereniging van havenondernemers.

Een ander praatje of een extra telefoonkaart
“Na tien weken begint nu mondjesmaat de wisseling van bemanningen op gang te komen. Maar dat kan in veel gevallen best nog even op zich laten wachten. Dat is niet alleen vervelend voor de betrokken zeelieden. Het is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid in havens. Bemanningen worden niet voor niets regelmatig gewisseld. Zeelieden die al twee maanden wachten op aflossing en zich zorgen maken om het thuisfront, kunnen best wat steun van buitenaf gebruiken. Een ander praatje, een luisterend oor, begrip of aandacht van derden of – praktisch - een extra telefoonkaart om het thuisfront te bellen kan in zo’n situatie wonderen verrichten”, aldus havenmeester René de Vries.

Ook de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors steunt het initiatief van de havenmeester. “De VRC zal scheepsagenten wijzen op het belang van mentale hulp in deze extreem moeilijke tijd voor bemanningsleden en dat ze scheepsbezoekers moeten helpen. We zullen actief de namen van de betrokken organisaties verspreiden onder de betrokken bedrijven en het corona protocol onder de aandacht brengen waarmee de scheepsbezoekers werken”, aldus Robert Bravenboer namens de VRC.

Dennis Woodward zeelieden social distancing onboard

Blij met aandacht

Ds. Helene Perfors van de Nederlandse Zeevarendencentrale en lid van de Port Welfare Committee is blij met de steun: “We zijn meer dan welkom op de schepen. Zeelieden zitten vaak al maanden aan boord en kunnen niet van het schip om bijvoorbeeld wat persoonlijke boodschappen te doen. Ze zijn blij met onze aandacht en de praktische hulp die we kunnen brengen. Zo hebben onlangs vrijwilligers van de Flying Angel in Schiedam met financiële ondersteuning van het Port Welfare Committee aan 100 zeevarenden een tasje met zaken als een telefoonkaart en wat extra toiletspullen kunnen geven. Alleen al dat er aan ze gedacht wordt betekent heel veel voor deze mensen.”

Port Welfare Committee

In de Port Welfare Committee zijn het Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging Rotterdamse Cargadoors en havenondernemersorganisatie Deltalinqs betrokken. De commissie reserveert jaarlijks zo’n € 140.000,- ter bevordering van het welzijn van bemanningen van zeeschepen in de meest brede zin van het woord. Het bedrag - afkomstig van rederijen, stichting De Beer en het Havenbedrijf - is bestemd voor het welzijn van zeevarenden die de Rotterdamse haven aandoen.