Energietransitie

Milieuverkenning waterstof Rotterdamse haven

25 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De gevolgen voor het milieu door de aanleg van de waterstofleiding van HyTransPort door het Rotterdamse havengebied zijn onderzocht. In opdracht van het project HyTransPort heeft WB De Ruimte deze studie uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken met DCMR en de adviezen die DCMR nog had, zijn waar nodig door HyTransPort opgevolgd.

Windmolens bij De Slufter op Maasvlakte 2

De waterstofleiding komt voor het grootste deel in de bestaande leidingenstraat door de Rotterdamse haven te liggen. Het bestemmingsplan voorziet al in de aanleg van leidingen voor transport van o.a. waterstof. Dit onderzoek is uitgevoerd zonder dat er een plicht is voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Maar omdat HyTransPort zorgvuldig te werk gaat en omdat er vanuit het project de wens is om de omgeving goed te informeren over deze waterstofleiding, is opdracht gegeven voor dit onderzoek. De milieuverkenning kent een vergelijkbare opzet als een m.e.r.. Deze milieuverkenning is uitgevoerd voor zowel de waterstofleiding en het conversiepark op de Tweede Maasvlakte.