Nautische jaarcijfers

16 januari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

2019 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. Het afgelopen jaar arriveerden er bijna net zoveel zeeschepen als in 2018; 29.491 tegen 29.476 vorig jaar. Het aantal ongevallen bleef ook nagenoeg hetzelfde; 113 tegen 112, voornamelijk ‘parkeerschade’. Doordat er één zeer ernstig ongeluk viel te betreuren, was de NSI (Nautical Safety Index) – een weerspiegeling van de nautische veiligheid - iets onder de norm (6,56 ipv 7). Dat kwam door een aanvaring tussen een RHIB en een sloep met een dodelijk slachtoffer. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was passagiersvaart betrokken, evenals bij tien procent van alle ongevallen.

RPA en tanker in haven Rotterdam
Foto: Kees Torn

Havenmeester René de Vries is duidelijk over de prominente rol van de passagiersvaart in het aantal incidenten: “Dat is veel te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. We hebben het toezicht aanzienlijk verhoogd, maar het blijft een zéér kwetsbare groep. Zo zijn we in gesprek met het ministerie over aanvullende maatregelen. Er moet wat gebeuren”, aldus havenmeester De Vries vandaag – donderdag 16 januari – op zijn kantoor in het World Port Center tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers waarbij hij terugkeek op het afgelopen jaar en vooruitblikte op 2020.

LNG

Een nieuwe ontwikkeling in de haven is de toename van het bunkeren van LNG (vloeibaar aardgas) tijdens laad- en losactiviteiten van zeeschepen. Inmiddels varen er drie LNG bunkerschepen vast in de haven en hebben nog vier andere LNG bunkeraars de licentie om LNG in de haven te mogen bunkeren. Hier komen dit jaar zeker nog twee bunkeraars bij.

Amsterdam

Verder hebben onder de aanvoering van de havens van Rotterdam en Amsterdam voor het eerst elf zeehavens dezelfde Havenverordening ontwikkeld. De havenbedrijven werken op meer gebieden samen. Zo gebruiken ze al hetzelfde haven management- en informatiesysteem: HaMIS.

Digitalisering

De havenmeester bereidt zich ook voor op de kansen die digitalisering van de haven biedt. Zo is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam bij incidenten reeds gebruik gemaakt van drones. Ook werden nieuwe tests gedaan met een floating lab om te onderzoeken wat er nodig is om autonome scheepvaart in de haven mogelijk te maken.

Bunkervergunning

Het Havenbedrijf werkt nauw samen met onder andere de haven van Antwerpen om per 1 januari 2021 een bunkervergunning van kracht te laten zijn voor leveranciers van bunkerbrandstoffen. Voor LNG geldt een dergelijke vergunning al. Het is de bedoeling dat in deze vergunning voor het eerst stoffen staan aangewezen die beslist niet in bunkers mogen worden aangetroffen. Een vergunning zal de transparantie in de bunkermarkt en de kwantiteit en kwaliteit van bunkers aanzienlijk verbeteren, luidt de verwachting. Meer informatie volgt medio dit jaar.