Energietransitie

Nieuwe laagzwavelige bunkerolie populair in Rotterdam

09 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De nieuwe laagzwavelige bunkerolie VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil met maximaal 0,5% zwavel) is in twee maanden zeer populair geworden in Rotterdam, de grootste bunkerhaven van Europa. De helft van alle verkochte bunkers in november betrof VLSFO. Dit blijkt uit de bunkermeldingen die gedaan zijn via de TimetoBunker app van het Havenbedrijf Rotterdam.

Containerschip bunkert in de haven van Rotterdam

Per 1 januari 2020 mag de brandstof van zeeschepen op de wereldzeeën nog maar 0,5% zwavel bedragen. Nu is dat maximum nog 3,5%. Hoogzwavelige brandstof is dan alleen nog toegestaan op schepen met scrubbers – een geïnstalleerd filtersysteem - aan boord.

TimetoBunker app

Uit de TimetoBunker app, waarlangs een derde van alle bunkermeldingen verloopt, blijkt dat de laatste twee maanden de verkoop van VLSO enorm gestegen: september 1.700 ton, oktober 32.000 ton en november 95.000 ton. Daarmee is het percentage VLSFO binnen de totale verkoop van alle stookolie gegroeid van 1,8% in september naar 51,6% in november. De verkoop van distillaten (MGO en MDO) is in deze maanden stabiel.

In de reguliere bunkermeldingen staat niet het zwavelgehalte van stookolie vermeld. Toch vermoedt bunkerexpert Ronald Backers van het Havenbedrijf dat deze trend representatief is voor alle bunkerverkopen in Rotterdam: “De TimetoBunker app wordt sinds februari gebruikt en is een groot succes. ik zie geen reden om aan te nemen dat de bedrijven die nog reguliere bunkermeldingen doen, heel andere klanten hebben met een heel ander aankoopgedrag van stookolie.”

Hoewel voor de scheepvaart op de Noordzee nog strengere zwavelregelgeving geldt en bunkerolie slechts 0,1% zwavel mag bevatten, bestellen veel rederijen in Rotterdam VLSFO, omdat ze niet alleen over de Noordzee maar intercontinentaal varen.