Energietransitie

Offshore net Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta klaar voor gebruik

5 juli 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta, TenneT's hoogspanningsverbindingen voor offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II zijn klaar voor gebruik.

TenneT stopcontacten

TenneT heeft de installatie en spanningsvoorziening van de offshore Beta netaansluiting voltooid; de Alpha netaansluiting was al in maart voltooid. Windparkontwikkelaar Vattenfall kan de windturbines nu aansluiten op het hoogspanningsnet. Vandaag vierde TenneT, samen met belanghebbenden en aannemers, deze belangrijke mijlpaal tijdens het Net op Zee evenement op het landstation Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte.

Hollandse Kust (zuid), of kortweg HKZ, verbindt het gelijknamige windmolenparkgebied - gelegen op ongeveer 20 kilometer uit de kust van Den Haag - met het Nederlandse vasteland. Het HKZ-windmolenpark van 1400 MW, dat is ontwikkeld door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, zal 's werelds grootste en eerste subsidievrije offshore-windmolenproject worden wanneer het in 2023 volledig in bedrijf is genomen.

Elektrificatie van de industrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Het is daarom van groot belang dat een reeks grote windmolenparken op de Noordzee hun groene stroom gaan leveren aan het net in Rotterdam. Samen kunnen we deze belangrijke transitie realiseren.
Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam
TenneT

Partnerschappen voor de energietransitie

Het windparkgebied zal groene stroom opwekken die gelijk staat aan het energiegebruik van anderhalf miljoen huishoudens per jaar. Manon van Beek, CEO TenneT: 'Het belang hiervan is groot: windenergie is een belangrijke motor van de energietransitie en we zijn er trots op dat TenneT met haar werk bijdraagt aan een duurzame toekomst. Maar we zijn slechts één speler in het complexe proces van het realiseren van de energietransitie. De opgave die voor ons ligt is enorm en samenwerking met andere partijen in de keten is cruciaal om onze toekomstige doelstellingen te halen.'

Stopcontacten op zee

Hollandse Kust (zuid) bestaat uit een landstation, zeekabels en twee High Voltage Alternating Current (HVAC) transformatorstations, die ongeveer 20 kilometer uit de kust van Den Haag liggen. Deze transformatorstations kunnen worden beschouwd als "stopcontacten op zee", waarop het windmolenparkgebied van Vattenfall kan worden aangesloten om de windenergie naar het vasteland te brengen. Tijdens het Net op Zee evenement verrichtten Martijn Hagens, CEO van Vattenfall, en Manon van Beek de symbolische en ceremoniële handeling van het aansluiten van het Offshore windpark op het netwerk op het vasteland.

TenneT stopcontact

'Windenergie, zowel onshore als offshore, is een van de hoekstenen om onze ambitie van een fossielvrij leven binnen één generatie te bereiken. Het verbinden van Hollandse Kust Zuid met haar klanten is een grote mijlpaal voor ons project, zeker gezien het feit dat we elk moment de eerste stroom kunnen verwachten. We feliciteren de offshore divisie van TenneT met dit succes,' zegt Martijn Hagens, CEO van Vattenfall in Nederland.