Oproep Havenbedrijf aan EU: positioneer havens slim voor het toekomstbestendig maken van Europa

26 maart 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

De Europese Unie staat voor de uitdaging om de overgang naar een duurzame economie samen te laten gaan met behoud van onze welvaart. Met het Fit For 55-pakket en REPowerEU is daarvoor de koers gezet. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt bij de toekomstige Europese Commissie en Parlement de noodzaak voor stabiel beleid en forse stimulering van groene energie en een circulaire economie.

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Stel de uitvoering van de transitie nu centraal en gebruik de Europese havens slim om strategische autonomie veilig te stellen.”

Luchtfoto van Maasvlakte 2 met nieuw land in Prinses Alexiahaven (foto: Martens Multimedia)
Foto: Martens Multimedia

“Geopolitieke spanningen en een verhoogde druk op de industrie vragen om een krachtige opstelling van de Europese Unie. De Rotterdamse haven heeft een groot industrieel complex en is een belangrijk knooppunt voor containers, energie en grondstoffen. Hier komen, net als in veel andere Europese havens, grote uitdagingen samen; het verduurzamen van het internationaal transport, betrouwbare logistieke ketens voor bedrijven en consumenten en het versnellen van de verduurzaming van de industrie, zonder verlies van concurrentiepositie. Havens kunnen en willen daarom een belangrijke rol spelen in het toekomstbestendig maken van Europa. We zeggen in Rotterdam niet voor niets: wanneer het goed gaat met de haven, gaat het goed met de Europese economie”, stelt Siemons.

Stimulerende industriepolitiek

Het Havenbedrijf ziet dat veel industriële bedrijven in Rotterdam graag willen investeren in verduurzaming van hun productie, maar nog geen definitieve investeringsbeslissing hebben genomen. Voor hen is het cruciaal dat het Europese investeringsklimaat voldoende zekerheden en perspectief biedt voor de toekomst. Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) stimuleert de industrie om te verduurzamen en het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) versterkt een gelijk speelveld wereldwijd. Een brede, stimulerende Europese industriepolitiek is een noodzakelijke aanvulling om bedrijvigheid te behouden, zeker als Europa haar afhankelijkheden van andere landen wil beperken en koploper wil blijven in innovatieve, duurzame maakindustrie.

Ondersteuning bij uitvoering energietransitie

Verschillende Rotterdamse publieke en private projecten leveren een grote bijdrage aan de verduurzaming van de industrie in Noordwest-Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opslag van CO₂ onder de zeebodem, import en productie van waterstof, en de uitbreiding van de circulaire economie. Deze projecten zijn nu in uitvoering en het Havenbedrijf wil graag dat dit blijft worden ondersteund door de Europese Unie. Zo wil het Havenbedrijf graag op Europees niveau meer aandacht voor de samenhang van de energietransitie met de grondstoffentransitie.

Om te zorgen dat de uitvoering van de energietransitie snel genoeg kan gaan, en bijvoorbeeld geen vertraging oploopt door krapte op het elektriciteitsnet, vraagt het Havenbedrijf de EU om werk te maken van een gebiedsgerichte versnellingsaanpak in industriële clusters zoals havens. Ook pleit de haven voor een snellere opbouw van hernieuwbare energieketens in Noordwest-Europa. Europese fondsen kunnen hieraan bijdragen.

Groei van duurzaam transport

Goederenvervoer is de ruggengraat van de interne markt en stelt bedrijven in staat om grondstoffen, onderdelen en halffabricaten te importeren en hun producten over het gehele continent te verkopen. In de haven van Rotterdam wordt hard gewerkt om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar transport. Investeringen in onderhoud en capaciteit van infrastructuur zijn daarbij de komende jaren hard nodig. De versterking van Europese spoor- en binnenvaartcapaciteit speelt hierin een grote rol, zeker nu klimaatverandering grote invloed heeft op de begaanbaarheid van vaarwegen.

De Rotterdamse haven investeert de komende jaren fors in de verduurzaming van het transport en hoopt daarmee een positief effect te hebben op de internationaal opererende sector. Zij pleit daarbij voor extra Europese stimulering om hernieuwbare brandstoffen concurrerender te maken. Daarbij is de inzet van de EU op het beprijzen van scheepsbrandstoffen binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van groot belang voor een gelijk internationaal speelveld.