Veiligheid

Palenproef op Maasvlakte

13 januari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam houdt deze maand een fundatiepalenproef bij de Prinses Amaliahaven op de Maasvlakte 2. De proef moet uitwijzen wat de meest efficiënte manier van heien is.

Palenproef op de Maasvlakte
Foto: Ries van Wendel de Joode

De proef past in een reeks projecten die erop gericht is om effectiever kademuren te bouwen. Havenbedrijf Rotterdam - eigenaar van 89 kilometer kademuur – innoveert de bouw van kademuren en glooiingen. Dat leidt tot nieuwe inzichten. Zo bevestigen bijvoorbeeld sensoren in kademuren dat schepen een kade veel minder belasten dan algemeen werd aangenomen.

Extra veiligheidsmaatregelen

De jongste proef op de Maasvlakte behelst het plaatsen van 12 fundatiepalen van elk circa 36 meter om te bepalen bij welke belasting deze palen bezwijken. Zo kan de waarde getoetst worden van de extra veiligheidsmaatregelen die onlangs officieel werden vastgesteld. Daardoor moeten circa 20-30% meer fundatiepalen toegepast worden bij de bouw van kademuren, terwijl er nergens in Nederland problemen zijn met zakkende paalfunderingen. De proef is begonnen op 3 december 2019 en duurt tot 21 januari 2020.

Fundatiepalen palenproef
Foto: Ries van Wendel de Joode

Proef

In totaal worden drie verschillende typen fundatiepalen (prefab beton palen, vibropalen en schroef injectie palen) beproefd. De proefbelasting bedraagt 25 duizend kN (circa 2,5 miljoen kilo/2500 ton). De palen zijn voorzien van zeer geavanceerde reksensoren over de volledige lengte van de paal, zodat precies in beeld gebracht kan worden hoe en waar de paal zijn krachten afdraagt aan de grond. Een dergelijke proef is op deze schaal nog nooit uitgevoerd.