RiverGuide app breidt dienstverlening uit

21 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De app RiverGuide – een routeplanner voor de binnenvaart – krijgt er nieuwe functies bij. Binnenkort kan men met RiverGuide eenvoudige reis- en ladinggegevens aanmelden bij de vaarwegbeheerders.

RiverGuide app

In het tweede kwartaal 2022 wordt deze nieuwe functionaliteit bij een beperkte groep binnenvaartschippers getest. Na positieve afronding van deze test kunnen schippers er gebruik van gaan maken en worden gegevens automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteit. RiverGuide leent zich met name goed voor het invoeren van een beperkte hoeveelheid data. De focus ligt dan ook op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading. Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden in België en Duitsland.

Tevens komt er een nieuwe routeplanner beschikbaar die rekening houdt met bedientijden van bruggen en sluizen, via plannen en start- en eindtijden. Een aantal nieuwe kaartlagen wordt toegevoegd, zoals de ‘Varen Doe Je Samen’-knooppunten, snelheden en vernauwingen. Verder wordt de objectinformatie over bruggen en sluizen uitgebreid.

Gratis aanmelden

De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Sea Port, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Port of Amsterdam en Groningen Seaports. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Door de data met elkaar te combineren, stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers.

Aanmelden voor de RiverGuide app kan op de website, of door de app gratis te downloaden in de Appstore of Play store.