Saskia Baas – van Leeuwen geëerd met Sleepanker door Havenbedrijf Rotterdam

28 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Bij haar afscheid als directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond heeft Saskia Baas van Havenmeester René de Vries het Sleepanker ontvangen voor haar rol tijdens de pandemie. Haar optreden zorgde voor een solide samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam – in het bijzonder de divisie Havenmeester - en de andere partners van de Port Health Authority Rotterdam waardoor de vitale Rotterdamse haven kon blijven functioneren.

Saskia Baas – van Leeuwen geëerd met Sleepanker door Havenbedrijf Rotterdam

Het Sleepanker wordt toegekend aan personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. In zijn toelichting was Havenmeester René de Vries vol lof over zijn collega. “Saskia heeft door haar visie en leiding een belangrijke bijdrage geleverd aan de publieke gezondheid en daarmee de veiligheid in de Rotterdamse haven. Dit resulteerde onder andere in een dagelijks overleg tussen het Havenbedrijf en de GGD over schepen met Corona aan boord. Dankzij haar inzet konden schepen die elders geweerd werden, wel Rotterdam aandoen. Een concreet voorbeeld hiervan is de Lexa Maersk, een containerschip met voor een deel bederfelijke waar die in verschillende havens in Europa werd geweigerd. Door een pragmatische aanpak van de GGD kon dit schip Rotterdam aandoen en de goederen lossen. Hierbij nam Saskia Baas zelfs contact op met de Deense ambassadeur omdat ze zich zorgen maakte over het welzijn van de Deense bemanning. Door haar Rotterdamse mentaliteit werden zeelieden, die in andere havens vanwege Corona-restricties niet aan en van boord mochten, toch in de gelegenheid gesteld huiswaarts te keren. Bovendien gaf ze als directeur van het voormalige Havenziekenhuis leiding aan de goede zorg die zeelieden kregen.”