Energietransitie

Shell Nederland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland sluiten aan bij samenwerking duurzame warmtevoorziening

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Shell Nederland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland hebben zich aangesloten bij de intentieverklaring met het doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag. Eerder was deze intentieverklaring door meerdere partijen getekend op de World Energy Congress in april jl. Op die bijeenkomst werd bekend gemaakt dat ook andere relevante partijen die onderdeel uit kunnen maken van de integrale collectieve warmteketen in deze regio zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

V.l.n.r.: Rutger van Hoogstraten (Shell Nederland), Mark Franken (Havenbedrijf Rotterdam), Berend Potjer (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Martin van der Hout (Greenport West-Holland) en Peter Valstar (wethouder Gemeente Westland).

De drie nieuwe partijen tekenden de intentieverklaring tijdens de derde themabijeenkomst ‘restwarmte voor de glastuinbouw’ in het World Horti Center op 30 mei. De bijeenkomst ‘restwarmte voor de glastuinbouw’ werd georganiseerd door Greenport West-Holland, in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, WarmtelinQ en Havenbedrijf Rotterdam.

Lees meer: Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland | Port of Rotterdam

Ondertekenaars:
Rutger van Hoogstraten, adviseur energietransities bij Shell Nederland
Berend Potjer, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland
Peter Valstar, wethouder van gemeente Westland