Bereikbaarheid

Uitbreiding vrachtbundeling binnenvaart in North West Central Corridor

19 juni 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De inland terminals CTU in Lelystad, HOV Harlingen en Westerman Multimodal Logistics in Hasselt zijn in juni toegetreden tot de North West Central Corridor, het in februari 2019 opgerichte samenwerkingsverband van deepsea terminals, inlands terminals en binnenvaart rederijen op de binnenvaartroute Amsterdam-Utrecht-Rotterdam.

North West Central Corridor

Het aantal binnenlandse terminals dat is aangesloten op de North West Central Corridor is in drie maanden tijd uitgegroeid van vijf naar acht terminals, waardoor er nu een totaal verschepingsvolume van 6.500 TEU per week bereikt wordt. Hierdoor komt er op jaarbasis circa 100.000 TEU extra bij de 250.000 TEU die inmiddels via deze handelsroute verscheept worden. Vrachtvolume afkomstig uit Harlingen, Hasselt en Lelystad wordt in Amsterdam overgeslagen op de binnenvaartschepen van de North West Central Corridor.

Bundeling van lading, vaste bezoekafspraken met grotere vrachtvolumes (150 à 200 containers per bezoek) en vaste punt-punt verbindingen tussen inland terminals en deepsea terminals leiden tot een betrouwbaarder binnenvaartproduct dankzij minder vertraging bij de afhandeling aan de terminals. Sinds de start in februari bereikten de schepen van North West Central Corridor een betrouwbaarheid van meer dan 95%. Met de toetreding van HOV Harlingen tot de corridor is een dieselelektrisch binnenvaartschip in de pool van corridorschepen opgenomen. Dit schip heeft circa een kwart minder CO2-uitstoot dan moderne binnenvaartschepen met conventionele aandrijving.

Het North West Central Corridor initiatief wordt ondersteund door de vijf deepsea containerterminals in Rotterdam (APMT I & II, RWG, ECT Delta en ECT Euromax), Port of Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het duurzaam logistiek programma Lean & Green Europe. De North West Central Corridor is qua opzet vergelijkbaar met de West-Brabant Corridor (Tilburg-Oosterhout-Moerdijk-Rotterdam) waarbij inmiddels positieve resultaten zijn geboekt met vrachtbundeling, vaste bezoekafspraken en punt-punt verbindingen.

“Dankzij toetreding tot deze corridor verwachten wij onze performance significant te kunnen verbeteren, waardoor onze klanten krijgen waar ze recht op hebben: een betrouwbaar, betaalbaar, CO2 besparend transport alternatief”, zegt Tim van der Roest, General Manager Barge & Terminal bij Westerman Multimodal Logistics.

De Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam zijn verheugd met de uitbreiding van dit initiatief. “Een prachtige ontwikkeling die de meerwaarde van samenwerking aantoont”, licht Rob Smit, manager Achterland van Port of Amsterdam toe. “Door capaciteit, kennis en lading te bundelen maken de partijen echt een verschil wat resulteert in een beter logistiek product dat ook het vervoer over water aantrekkelijker maakt”, aldus Smit.

Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van Havenbedrijf Rotterdam: “De North West Central Corridor sluit goed aan bij de programma-aanpak goederenvervoercorridors, waarin het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek en het bedrijfsleven samen werken aan zogenoemde ‘Topcorridors’.

Sinds juni 2019 zijn de hierna volgende inland terminal operators aangesloten op de North West Central Corridor: TMA Logistics (terminals in Velsen, Amsterdam), HOV Harlingen (Harlingen), CTU (Utrecht, Tiel en Lelystad), VCL (Velsen) en Westerman Multimodal Logistics (Hasselt).

Port of Rotterdam - Port of Amsterdam - Lean