Vlootvernieuwing Havenbedrijf Rotterdam met oog op toekomst

19 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan de vervanging en aanpassing van de bestaande vloot. Twee incidentbestrijdingsvaartuigen en twee patrouillevaartuigen zijn toe aan vervanging, omdat ze over een paar jaar het einde van de levensduur naderen. Andere schepen moeten verduurzaamd worden om te voldoen aan de ambities van het Havenbedrijf.

RPA 10 houdt toezicht bij het bunkeren van LNG
Foto: Ries van Wendel de Joode

De vlootvernieuwing past in het beleid van de havenmeester om de veiligheid, duurzaamheid en weerbaarheid in de Rotterdamse haven voor gebruikers en omwonenden te stimuleren en waarborgen. Standaardisatie en efficiency staan hierbij centraal. 'Inmiddels staan de grote lijnen van het vlootvernieuwingsplan en beginnen we met de eerste onderzoeken. In 2025 willen we de eerste vaartuigen in de vaart nemen. Dat is een uitdaging, want aan het opleveren van een nieuw vaartuig gaat een uitdagend traject vooraf,' aldus havenmeester René de Vries.

Vervanging en verduurzaming

Op dit moment werkt het Havenbedrijf aan het uitwerken van de diverse scenario’s. Daarbij gaat het om zaken als de verduurzaming van bouw en aandrijving; het verhogen van de efficiëntie van de inzet; gebruik van nieuwe technologie; onderzoek van zeewaardigheid van één van de vaartuigen; onderzoek naar het toepassen en gebruiken van autonoom/remote controlled varende blusunits en onderzoek naar schuim voor incidentbestrijding en alternatieve blusmiddelen. Een voorname rol is weggelegd voor allerlei nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe vaartuigen begin 2025 in de vaart worden genomen. Het Havenbedrijf beschikt over een vloot van zeventien schepen.