Bereikbaarheid

Werkzaamheden Clydeweg 27 augustus t/m 9 oktober

24 augustus 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Om de haven veilig en bereikbaar te houden voert het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks onderhoud uit aan de wegen in het havengebied. In de periode eind augustus tot begin oktober is de Clydeweg aan de beurt en wordt deze voorzien van een nieuwe asfaltverharding.

Werkzaamheden aan de Clydeweg
Werkzaamheden aan de Clydeweg

De werkzaamheden staan gepland vanaf zaterdag 27 augustus 07:00 tot en met zondag 9 oktober 23.00 uur. Er wordt in meerdere fasen gewerkt waarbij het verkeer rekening moet houden met afsluitingen en omleidingen.

Planning en fasering

Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf zaterdag 27 augustus 07:00 uur tot en met zondag 9 oktober 23:00 uur. Tijdens deze periode wordt gewerkt in meerderen fasen waarbij verkeer rekening dient te houden met afsluitingen en omleidingen.

Let op: De benoemde tijden zijn onder voorbehoud. Door weersomstandigheden kan moeten worden afgeweken van de planning. Houdt daarom ook goed de gele borden langs de weg in de gaten.

Fase A: zaterdag 27-8 07:00 uur tot vrijdag 16-9 18:00 uur

De werkzaamheden aan fase A worden uitgevoerd tussen de kruising Oliphantweg en de kruising bij de toe- en afritten 15 [Havens 4100 – 5200] van de A15. Tijdens deze fase is dit deel van de Clydeweg in beide rijrichtingen afgesloten.

Omleidingen

  • Verkeer vanuit het Distripark richting Rotterdam wordt tijdens de afsluiting op de kruising bij de Oliphantweg linksaf gestuurd richting de Clydeweg-Botlekweg. Via de Botlekweg rijdt men in de richting van Rozenburg en maakt gebruik van toerit 14 [Rozenburg-Centrum] richting Rotterdam. Voor deze omleiding volgt u de gele borden met de letter R.
  • Verkeer vanuit het Distripark richting Europoort rijdt via de Botlekweg naar de Theemsweg. Voor de omleiding richting Europoort volgt u de gele borden met cijfer 2.
  • Verkeer richting het Distripark komende vanuit Rotterdam en Europoort volgt de A15 tot afrit 14 [Rozenburg-Centrum]. Vanaf afrit Rozenburg-Centrum volgt men de route over de Botlekweg en de Clydeweg richting het Distripark. De omleiding naar de Havens 4225-5200 wordt vanaf de A15 aangegeven met de letter A.

Fietsers opgelet

In de periode van vrijdag 9-9 19:00 uur tot maandag 19-9 07:00 uur is het fietspad langs de Clydeweg, tussen de Botlekweg en Oliphantweg afgesloten. Fietsverkeer dient tijdens de afsluiting om te rijden via het fietspad langs de Theemsweg en Merseyweg. De omrijdtijd bedraagt een klein kwartier. De omleidingsroute is te herkennen aan gele bebording met de cijfers 4 en 6.

Fase B: vrijdag 9-9 21:00 uur tot maandag 12-9 05:00 uur

In het weekend van week 36 wordt fase A uitgebreid met fase B. Naast de afsluiting zoals beschreven in fase A, worden ook de toe- en afritten 15 [Havens 4100-5200] gedurende het weekend afgesloten. De afsluiting geldt zowel voor het verkeer komende vanuit Rotterdam, als verkeer vanuit Europoort.

  • Tijdens deze fase gelden de omleidingen zoals beschreven onder fase A.
  • FIETSERS opgelet: Tijdens dit weekend is ook het fietspad langs de Clydeweg, tussen de Botlekweg en Oliphantweg afgesloten. Zie beschreven omleiding onder fase A.

Fase C: vrijdag 16-9 +/- 16:00 uur tot zondag 9 oktober 23:00 uur

Naar verwachting wordt op vrijdag 16-9 aan het einde van de dag, de afsluiting van fase A omgebouwd tot de afsluiting van fase C. De afsluiting van fase C geldt tussen de kruising Oliphantweg en de kruising met de Botlekweg. Ook dan is de Clydeweg weer in beide rijrichtingen afgesloten. Tijdens de ombouw van fase A naar fase C blijft de kruising Oliphantweg - Clydeweg  altijd in een rijrichting bereikbaar  voor verkeer.

Omleidingen

  • Verkeer vanuit het Distripark richting Rozenburg kan via toerit 15 over de A15 richting Rozenburg, of maakt gebruik van de Botlekweg.
  • Verkeer richting het Distripark komende vanuit Europoort volgt de A15 tot afrit 15 [Havens 4100-5200]. Van daar rijden zij via de Clydeweg naar het Distripark. Verkeer van en naar Rotterdam rijdt in deze fase gewoon zijn oorspronkelijke routes.

Hinder

Wij zijn ons er van bewust dat de afsluitingen en omleidingen hinder veroorzaken. De verkeershinder zal naar verwachting met name optreden tijdens de ochtend- en middagspits. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, of wilt u tijdens de werkzaamheden een melding doen? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze omgevingsmanager via lvohbr@boskalis.com.