Geschiedenis van de haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Van een klein vissersdorpje naar de grootste haven van Europa en de meest moderne haven ter wereld. Ga mee op tijdreis door het havengebied!

 • De Rotte-dam wordt gelegd

  1250
  We beginnen de tijdreis rond 1250, als de mensen die zich ‘hier’ vestigen een dam in het riviertje de Rotte leggen. Het dorpje dat ontstaat geven ze de naam Rotte-dam. Het blijkt een handige plek om goederen van zeeschepen over te laden op kleinere rivierboten. Dit is het begin van de Rotterdamse haven. Aanleg dam in de Rotte
 • Rotterdam krijgt stadsrechten

  1340
  De dam wordt direct bebouwd en vormt het middelpunt van de levendigheid in het plaatsje dat inmiddels Rotterdam wordt genoemd. De dam krijgt de naam Hoogstraat. Op 7 juni 1340 verleent graaf Willem IV van Holland het dorp, tegen betaling, voor de derde keer stadsrechten. Stadsrechten Rotterdam
 • De eerste havenmeester

  1554
  Rotterdam groeit snel, net als de haven. Het is 1554 als Maerten Jacobsz Wildehaer de eerste havenmeester van Rotterdam wordt. Er was vanaf 1548 al een soortgelijke functie, maar de titel havenmeester wordt in 1554 geïntroduceerd. Maerten Jacobsz Wildehaer eerste havenmeester van Rotterdam
 • Aanleg van de havens

  1600
  Door de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) neemt de handel en scheepvaart snel toe, en dus moeten er meer havens komen om alles te kunnen blijven verschepen. In de 17e eeuw worden de Leuvehaven (1604), Wijnhaven (1613), Scheepmakerhaven (1613), Glashaven (1614) en Bierhaven (1614) aangelegd. Aanleg verschillende havens
 • Start aanleg Nieuwe Waterweg

  1864
  De haven moderniseert in rap tempo en in 1864 wordt gestart met de aanleg van de Nieuwe Waterweg, een kanaal ontworpen door Pieter Caland. Het project verloopt niet als gepland en het duurt tot 1886 voordat aan de bestekeisen wordt voldaan. Start aanleg Nieuwe Waterweg
 • Oprichting Rotterdamsche Handelsvereeniging

  1872
  In 1872 richt Lodewijk Pincoffs de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) op. Hierdoor kan hij het eiland Feijenoord exploiteren door het bouwen van havens en het innen van havengeld. Het hoofdkantoor van de RHV wordt gevestigd in het Poortgebouw. Oprichting Rotterdamse Handelsvereniging
 • Oprichting Gemeentelijke Handelsinrichtingen

  1882
  De gemeente en het Rijk investeert inmiddels flink in de Koningshaven, Spoorweghaven en de oeververbindingen van Rotterdam. Als de RHV failliet gaat, komt het gehele gebied in handen van de gemeente en wordt de voorloper van het Gemeentelijk Havenbedrijf opgericht: de Gemeentelijke Haveninrichtingen. Overname gemeente
 • Start aanleg stukgoedhaven

  1927
  De ladingen van schepen groeien en groeien, dus het wordt tijd voor een stukgoedhaven. Tussen 1927 en 1931 wordt hiervoor de Merwehaven aangelegd. Tussen de gasfabriek Keilehaven en de gemeente Schiedam wordt een havencomplex ontworpen. Merwehaven-Vierhavens aan de noordoever is de basis van Rotterdam Fruitport. Start aanleg stukgoedhaven
 • Oprichting Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam

  1932
  In 1932 wordt het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam opgericht, de opvolger van de Gemeentelijke Haveninrichtingen. In de jaren ’80 wordt de naam veranderd naar Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Oprichting Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam
 • Vliegveld Waalhaven

  1940
  Tijdens een bombardement op 10 mei 1940 wordt Vliegveld Waalhaven compleet verwoest. Na de oorlog wordt het vliegveld niet meer herstelt, maar ontwikkelt tot bedrijventerrein Waalhaven-Zuid. Een beeld van Vliegveld Waalhaven
 • Start aanleg Botlek

  1954
  In 1954 wordt begonnen met de aanleg van de Botlek. Het gebied komt ten westen van de Oude Maas te liggen, tussen het Scheur en de A15. Het gebied kenmerkt zich vooral door de petrochemische industrie, tankopslagbedrijven en de opslag van droge bulkgoederen, maar ook scheepsnieuwbouw, reparatie en onderhoud. In 1960 zijn de werkzaamheden afgerond. Aanleg Botlek
 • Ingebruikname zeven radarstations

  1956
  Het wordt drukker en drukker op de rivier. Om de scheepvaart bij te staan bij mist en slecht zicht, openen er in 1956 zeven radarstations. De stations langs de Nieuwe Waterweg staan bij Hoek van Holland, Rozenburg, Maassluis, het Tankhoofd, Pernis, de Lekhaven en het Charloisse Hoofd. Hoog bezoek: op 30 november 1956 opent Prins Bernhard de stations. Ingebruikname zeven radarstations
 • Start aanleg Europoort

  1958
  De uitbreiding van de haven in de jaren ’50 is nog niet klaar. Tussen 1958 en 1964 wordt Europoort aangelegd, waardoor het havengebied zich nu uitstrekt tot aan de Noordzee. In het westen van het gebied vindt vooral overslag van ertsen plaats, in het oosten overslag van auto’s, staal- en houtproducten. Start aanleg Europoort
 • De grootste haven ter wereld!

  1962
  Burgermeester Van Walsum roept in 1962 de haven van Rotterdam uit tot de grootste haven ter wereld. Dat jaar is er 97 miljoen ton overgeslagen, waarmee Rotterdam concurrent New York passeert. We behouden de titel tot 2004, als Shanghai de titel overneemt. Rotterdam grootste haven ter wereld
 • Eerste containerschip in Rotterdam

  1966
  Op 3 mei 1966 komt het eerste containerschip de haven binnen varen: de MS Fairland. Het schip brengt 226 containers naar de havenstad, de eerste containerdienst tussen Rotterdam en New York. Het grootste containerschip in 2021 heeft een capaciteit van 23.992 TEU (Twenty Foot Equivalent Units). Eerste containerschip in Rotterdam
 • Start aanleg Maasvlakte

  1969
  Met de komst van de containers is er meer ruimte nodig. In 1969 wordt gestart met het opspuiten van de Maasvlakte en in 1973 meren de eerste schepen aan. De vlakte ligt direct aan de Noordzee en ligt zo’n 40 kilometer verwijderd van de binnenstad van Rotterdam. Start aanleg Maasvlakte
 • Van het Poortgebouw naar het Europointcomplex

  1977
  Het Havenbedrijf groeit uit het Poortgebouw en verhuist in 1977 naar het Europointcomplex (tegenwoordig bekend als de ‘Lee Towers’) in Rotterdam-West. Vanaf het Noordereiland gezien is het Poortgebouw nu de toegangspoort tot een gebied dat vanaf eind jaren ’90 sterk ontwikkelt van haven- naar stadsgebied. Verhuizing van het Poortgebouw naar het Europointcomplex
 • Eerste Wereldhavendagen Maritiem ’78

  1978
  In september 1978 worden de eerste Wereldhavendagen georganiseerd in de vorm zoals we die nu nog steeds kennen. Dit evenement zet de haven in de etalage voor de bewoners van Rotterdam. Met de Nieuwe Maas als podium vergapen de bezoekers zich aan onder andere de ‘optocht’ van 180 schepen. Wat ooit begon als ééndaags evenement Maritiem ’78, is uitgegroeid tot Nederlands grootste jaarlijkse maritieme festival met honderdduizenden bezoekers verdeeld over drie volle dagen. Eerste Wereldhavendagen
 • Aanleg Slufter

  1987
  In de haven wordt veel gebaggerd om plek te maken voor de alsmaar groter wordende zeeschepen. Om alle verontreinigde baggerspecie te kunnen bergen, wordt in 1987 de Slufter op de Maasvlakte in gebruik genomen. Ingebruikname Slufter
 • Ingebruikname Maeslantkering

  1997
  De Rotterdamse haven is een zeehaven. In 1997 wordt daarom de Maeslantkering in gebruik genomen, een stormvloedkering op de grens van het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering maakt deel uit van de Europoortkering en is een voorliggende kering, wat betekent dat zij de eerste klappen opvangt bij hoogwater uit zee. Ingebruikname Maeslantkering
 • Verhuizing naar het World Port Center

  2001
  Het Havenbedrijf groeit verder en verhuist in 2001 naar het nieuwe World Port Center (WPC) op de Kop van Zuid. Na de KPN-toren is het WPC de tweede wolkenkrabber op de Wilhelminapier. Verhuizing van het Europointcomplex naar WPC
 • Verzelfstandiging van het Havenbedrijf

  2004
  Drie jaar na de verhuizing naar het WPC verzelfstandigt het Gemeentelijke Havenbedrijf en wordt het omgevormd naar het Havenbedrijf NV. De gemeente Rotterdam is vanaf het begin alleen aandeelhouder, sinds 2006 is ook de Nederlandse Staat aandeelhouder. Verzelfstandiging van het Havenbedrijf
 • Eerste LNG-schip in de haven

  2011
  Rederijen en schippers gaan steeds meer op zoek naar duurzamere alternatieven en brandstoffen. In 2011 wordt daarom de LNG Gate terminal geopend. De British Trader komt in juli als eerste LNG-schip aan in Rotterdam. Eerste LNG-schip in de haven
 • Maasvlakte 2

  2013
  De groei van de Rotterdamse haven is nog niet voorbij, want in 2013 wordt Maasvlakte 2 officieel geopend. Door de aanleg wordt Nederland rond de 2.000 hectare groter en is de kustlijn op sommige plekken ongeveer 3,5 kilometer verder in zee komen te liggen. Maasvlakte 2
 • CO₂ neutrale haven

  2050
  In 2050 hebben haven en industrie netto geen negatieve impact op het klimaat. Hiermee is de haven in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. CO₂ neutrale haven