Geschiedenis van de haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Bekijk de historische tijdlijn van de Rotterdamse haven.

 • Aanleg dam in de Rotte

  1250
  Rond 1250 werd in het riviertje de Rotte een dam gelegd. Er ontstond daar een vissersdorpje: Rotte-dam. De dam blijkt een handige plek om goederen van zeeschepen over te laden op kleinere rivierbootjes. Dit is het begin van de Rotterdamse haven. Aanleg dam in de Rotte
 • Stadsrechten Rotterdam

  1340
  Op 7 juni 1340 verleende graaf Willem IV van Holland het vissersdorpje Rotterdam, tegen betaling, (opnieuw) stadsrechten. De dam, die vrijwel onmiddellijk bebouwd werd, vormde de oorsprong van Rotterdam. Na verloop van tijd werd deze dam Hoogstraat genoemd. Stadsrechten Rotterdam
 • Maerten Jacobsz Wildehaer eerste havenmeester van Rotterdam

  1554
  De eerste havenmeester van Rotterdam werd Maerten Jacobsz Wildehaer tussen 1554-1558. Vanaf 1548 was er al een soortgelijke functie. Echter vanaf 1554 werd de titel havenmeester gebruikt. Maerten Jacobsz Wildehaer eerste havenmeester van Rotterdam
 • Aanleg verschillende havens

  1600
  In de 17e eeuw werden de Leuvehaven (1604), de Wijnhaven (1613), de Scheepmakerhaven (1613) de Glashaven (1614) en de Bierhaven (1614) aangelegd. Door de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) nam de handel en scheepvaart snel toe. Aanleg verschillende havens
 • Start aanleg Nieuwe Waterweg

  1864
  De aanleg van de Nieuwe Waterweg startte in 1864. Het kanaal is ontworpen door Pieter Caland. Overigens verliep het project niet als gepland en duurde het tot 1886 voordat aan de bestekeisen werd voldaan. Start aanleg Nieuwe Waterweg
 • Oprichting Rotterdamse Handelsvereniging

  1872
  Lodewijk Pincoffs richtte in 1872 de Rotterdamse Handelsvereniging (RHV) op. Hiermee werd het eiland Feijenoord geëxploiteerd door het bouwen van havens en het innen van havengeld. Het hoofdkantoor van de RHV was gevestigd in het Poortgebouw. Oprichting Rotterdamse Handelsvereniging
 • Oprichting Gemeentelijke Handelsinrichtingen

  1882
  Voor de oprichting van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen stopten de gemeente en het Rijk al geld in de Koningshaven, de Spoorweghaven en de oeververbindingen van Rotterdam. Door het faillissement van de RHV kwam het gehele gebied in handen van de gemeente en werd de voorloper van het Gemeentelijk Havenbedrijf opgericht, de Gemeentelijke Haveninrichtingen. Overname gemeente
 • Start aanleg stukgoedhaven

  1927
  De Merwehaven werd tussen 1927 en 1931 aangelegd als haven voor stukgoed. Er was behoefte aan meerdere kadeterreinen voor de overslag van stukgoed en daarvoor werd tussen de gasfabriek Keilehaven en de gemeente Schiedam een havencomplex ontworpen. Merwehaven-Vierhavens aan de noordoever van de Maas is de basis van Rotterdam Fruitport. Start aanleg stukgoedhaven
 • Oprichting Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam

  1932
  In 1932 werd het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam opgericht. In de jaren ’80 werd de naam veranderd in het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Oprichting Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam
 • Een beeld van Vliegveld Waalhaven

  1940
  De Duitsers bombardeerden in 1940 Vliegveld Waalhaven. Hierdoor werden meerdere gebouwen verwoest. Na de oorlog is het vliegveld niet hersteld, maar ontwikkeld tot bedrijventerrein Waalhaven-Zuid. Een beeld van Vliegveld Waalhaven
 • Start aanleg Botlek

  1954
  Tussen 1954 en 1960 werd de Botlek aangelegd. Het gebied ligt ten westen van de Oude Maas tussen het Scheur en de A15. Het gebied kenmerkt zich vooral door de petrochemische industrie, tankopslagbedrijven en de opslag van droge bulkgoederen maar ook scheepsnieuwbouw, reparatie en onderhoud. Aanleg Botlek
 • Ingebruikname zeven radarstations

  1956
  Om de toenemende scheepvaart op de rivier bij mist en slecht zicht bij te staan, verrezen in 1956 langs de Nieuwe Waterweg zeven radarstations. Locaties: Hoek van Holland, Rozenburg, Maassluis, het Tankhoofd, Pernis, de Lekhaven en het Charloise Hoofd. Prins Bernhard nam de stations in gebruik op 30 november 1956. Ingebruikname zeven radarstations
 • Start aanleg Europoort

  1958
  De Europoort werd tussen 1958 en 1964 aangelegd. Hierdoor strekte het havengebied zich uit tot de Noordzee. In het westen van het gebied vindt vooral overslag van ertsen plaats. In het oosten overslag van auto’s, staal en houtproducten. Start aanleg Europoort
 • Rotterdam grootste haven ter wereld

  1962
  Burgemeester Van Walsum riep in 1962 de Rotterdamse haven uit tot grootste haven van de wereld. Dat jaar werd 97 miljoen ton overgeslagen en daarmee passeerde Rotterdam concurrent New York. Rotterdam was de grootste tot en met 2004, toen Shanghai deze positie innam. Rotterdam grootste haven ter wereld
 • Eerste containerschip in Rotterdam

  1966
  Op 3 mei 1966 kwam het eerste containerschip naar de Rotterdamse Haven. De MS Fairland bracht 226 containers naar de havenstad. Hier ontstond de eerste containerdienst tussen Rotterdam en New York. Het grootste containerschip ter wereld had in 2019 een capaciteit 23.756 TEU. Eerste containerschip in Rotterdam
 • Start aanleg Maasvlakte

  1969
  De Maasvlakte werd in de periode 1969-1973 opgespoten. In 1973 arriveerden de eerste schepen op de eerste Maasvlakte. De vlakte lag direct aan de Noordzee en ligt zo’n 40 kilometer verwijderd van de binnenstad van Rotterdam. Start aanleg Maasvlakte
 • Verhuizing van het Poortgebouw naar het Europointcomplex

  1977
  Het Havenbedrijf verhuisde in 1977 van het Poortgebouw naar het Europointcomplex in Rotterdam-West. Vanaf het Noordereiland gezien is het Poortgebouw nu de toegangspoort tot een gebied dat vanaf eind jaren 90 sterk is ontwikkeld van haven- naar stadsgebied. Verhuizing van het Poortgebouw naar het Europointcomplex
 • Eerste Wereldhavendagen Maritiem ‘78

  1978
  In september 1978 werden de eerste Wereldhavendagen georganiseerd in de vorm die we nu kennen. Met dit evenement werd de haven in de etalage gezet. Het speelde zich vooral af op de Nieuwe Maas, met als hoogtepunt de vlootschouw met 180 schepen. Wat ooit als ééndaags evenement Maritiem ’78 is begonnen, is uitgegroeid tot Nederlands grootste jaarlijkse maritieme festival met honderdduizenden bezoekers verdeeld over 3 volle dagen. Eerste Wereldhavendagen
 • Aanleg Slufter

  1987
  In 1987 werd de Slufter op de Maasvlakte in gebruik genomen. Het depot is bestemd voor de berging van verontreinigde baggerspecie uit de vaargeulen en havenbekkens in de haven van Rotterdam. Ingebruikname Slufter
 • Ingebruikname Maeslantkering

  1997
  De Maeslantkering werd in 1997 in gebruik genomen. Het is een stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering maakt deel uit van de Europoortkering en is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater uit zee. Ingebruikname Maeslantkering
 • Verhuizing van het Europointcomplex naar WPC

  2001
  Het Havenbedrijf verhuisde in 2001 van het Europointcomplex naar het World Port Center (WPC) op de Kop van Zuid. Na de KPN-toren was het WPC de tweede wolkenkrabber op de Wilhelminapier. Verhuizing van het Europointcomplex naar WPC
 • Verzelfstandiging van het Havenbedrijf

  2004
  In 2004 werd het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verzelfstandigd en omgevormd naar het Havenbedrijf N.V. met eerst alleen Gemeente Rotterdam als aandeelhouder en sinds 2006 ook de Nederlandse Staat. Verzelfstandiging van het Havenbedrijf
 • Eerste LNG-schip in de haven

  2011
  De LNG Gate terminal werd in 2011 geopend. De British Trader kwam in juli aan in Rotterdam en was daarmee het eerste LNG-schip dat de Rotterdamse Haven aandeed. Eerste LNG-schip in de haven
 • Maasvlakte 2

  2013
  Maasvlakte 2 werd in 2013 officieel geopend. Door de aanleg werd Nederland rond de 2000 hectare groter en is de kustlijn op sommige plekken ongeveer 3,5 kilometer verder in zee komen te liggen. Maasvlakte 2
 • CO₂ neutrale haven

  2050
  In 2050 hebben haven en industrie netto geen negatieve impact op het klimaat. Hiermee is de haven in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. CO₂ neutrale haven