Duurzame haven

3 vragen over het opslaan van CO₂ (CCUS)

1 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor ruim 16% van de CO₂-uitstoot in Nederland. En Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: over tien jaar moet de uitstoot met de helft zijn verminderd. We moeten dus aan de bak. Een van de oplossingen: het opslaan van CO₂. Maar wat is dit en hoe werkt het?

Wat is CO₂ en CCUS?

CO₂ komt van nature voor in de atmosfeer. Door het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) komt er extra CO₂ in de lucht. Wetenschappers geven aan dat de opwarming van de aarde versneld wordt door de toename van onder andere CO₂ in de lucht. En dit heeft weer negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld meer overstromingen (stijgende zeespiegel), afname van biodiversiteit (verschillende soorten dieren en planten) en meer hittegolven (risico voor bijvoorbeeld oudere mensen).

Hoog tijd om actie te ondernemen. Ook de bedrijven in de Rotterdamse haven werken hard aan oplossingen, waaronder het anders inrichten van productieprocessen waardoor minder CO₂ vrijkomt. Dit kost tijd. Een tussentijdse oplossing is CCUS, dit staat voor Carbon Capture Usage and Storage. Het afvangen, gebruiken en opslaan van CO₂.

Hoe werkt CCUS?

Bij het produceren van brandstoffen en het maken van grondstoffen voor de chemiesector komt CO₂ vrij. Brandstoffen en grondstoffen zijn nodig om dagelijkse producten te maken zoals benzine, computers, glas, batterijen en medicijnen. CO₂ dat vrijkomt wordt afgevangen, samengedrukt in een compressor en afgevoerd. Naar bijvoorbeeld de kassen in het Westland, die het CO₂ goed kunnen gebruiken voor de plantengroei. En in de toekomst naar lege gasvelden onder de Noordzee.

Hoe gaan we dit doen?

Via een centrale pijpleiding wordt het CO₂ van bedrijven verzameld en afgevoerd naar de gasvelden, zo’n 3 kilometer onder de zeebodem. Maar die pijpleiding is er nog niet en bedrijven moeten afvanginstallaties bouwen en op de pijpleiding aansluiten. Een flinke klus. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan de voorbereiding van de pijpleiding en de opslag met als projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO₂ Transport Hub and Offshore Storage. Vooralsnog zijn het voorbereidingen, in 2020 wordt het besluit genomen of het opslaan van CO₂ echt doorgaat.