Duurzame haven

Reuzenmolen op de Maasvlakte

18 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Op de Maasvlakte kun je al kennismaken met de windturbines van de toekomst. Hier wordt de Haliade-X getest, ’s werelds grootste windturbine. Nu nog op land, maar straks bedoeld voor windparken op zee.

Windturbine Haliade-X

Op de Maasvlakte draaien sinds kort gigantische bladen met een lengte van 107 meter. Deze behoren toe aan de Haliade-X 12 MW, ’s werelds krachtigste windturbine. Hij is 248 meter hoog, heeft een vermogen van 12 megawatt en kan daarmee genoeg energie opwekken om 16.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Ter vergelijking: de windturbine naast de Van Brienenoordbrug heeft een vermogen van maximaal 3 megawatt.

Ideale testlocatie

De turbine wordt getest op het terrein van Sif Netherlands op de Maasvlakte, gespecialiseerd in funderingen voor offshore windturbines. Dit 62 hectare grote terrein bleek een ideale testlocatie voor de Haliade-X van GE Renewable Energy. ‘De windturbine is uiteindelijk bedoeld voor een locatie op zee’, vertelt Nathalie Bourges van GE. ‘De Maasvlakte bevindt zich ver van woonwijken, vlakbij zee, heeft met de zee vergelijkbare windcondities en is goed bereikbaar. Bovendien kan GE de opgewekte elektriciteit goed kwijt.’

Slimme en schone haven

De komst van de Haliade-X naar de Maasvlakte past helemaal binnen het Rotterdamse streven om uit te groeien tot een koploper op het gebied van duurzame energie. Daartoe stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam initiatieven die tot een ‘slimme’ en ‘schone’ haven leiden – en koppelt het partijen waar innovatieve kruisbestuivingen mogelijk zijn. ‘Het eerste contact is gelegd via het Havenbedrijf’, vertelt Diederik de Bruin van Sif. ‘Zij vertelden over de plannen van GE en koppelden ons aan elkaar.’

Testfase

Het project paste volledig binnen het streven van Sif om CO2-neutraal te produceren. ‘Wij gebruiken een groot deel van de opgewekte windenergie om onze productielocaties in Roermond en Rotterdam te voorzien van stroom. Daarnaast ondersteunen we GE waar nodig en stellen de ruimte beschikbaar.’ Uiteindelijk doel van de testfase is de certificering van de windturbine, zodat de turbine in serieproductie genomen kan worden. In de tweede helft van 2021 moeten de eerste types van deze turbine geleverd worden.

Infographic megamolen Maasvlakte 2