Havenmeester

Schepen voor de kust: deze parkeer ik even

1 september 2020
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Geen vakantiegangers vanwege corona? Dan is op zee liggen goedkoper dan in de haven. Vijf vragen over de vele schepen die momenteel op zee liggen ‘geparkeerd’.

Schepen voor de kust met vakantiegangers op het strand

Waarom liggen schepen stil voor de kust?

Ze liggen voor anker en wachten op een plekje in de haven of op nieuwe opdrachtorders. Of – en dat is vaak het geval – ze liggen on spec, uit speculatieve overwegingen. Meestal zijn het tankers die wachten op een betere prijs voor de lading die ze aan boord hebben. Mede door de wereldwijde coronacrisis is de voorraad ruwe olie groot. Daardoor is de vraag naar ‘nieuwe’ olie afgenomen. En als de vraag afneemt, daalt ook de prijs. De kapiteins van de olietankers wachten voor de kust in de hoop dat de vraag aantrekt en ook de prijs per vat een paar cent stijgt. Op een schip met duizenden liters olie aan boord scheelt dat veel geld.

Liggen er alleen tankers voor anker?

Nee, de laatste tijd liggen er ook cruiseschepen voor de Nederlandse kust vanwege de coronacrisis. Ze kwamen naar Rotterdam om hun bemanningsleden te repatriëren. De cruisevaart is hard geraakt door de corona-uitbraak. Een aantal cruiseschepen werd wereldnieuws doordat de bemanning en gasten door besmetting nergens meer welkom waren. Wat doe je dan met zo’n schip? In een haven liggen kost veel geld. Dus kozen rederijen ervoor de cruiseschepen zolang voor anker te leggen voor de kust.

Blokkeren deze schepen het scheepvaartverkeer niet?

De zee is verdeeld in vaarroutes; zie ze als een soort snelwegen. Daartussen zijn speciaal aangewezen ankergebieden. Deze ‘parkeerplekken’ staan als begrensd gebied op zeekaarten aangegeven, doorgaand scheepvaartverkeer moet eromheen varen.

Waar en hoe lang blijven ze in de ankergebieden liggen?

Het aanloopgebied van de Rotterdamse haven reikt tot 57 kilometer uit de kust. Vanaf dat punt vormen Eurogeul en Maasgeul de aanlooproute naar Rotterdam voor diepstekende schepen (tot zo’n 23 meter). Ten noorden en zuiden van de vaargeul bevinden zich ankerplaatsen. De meeste schepen blijven niet langer dan enkele dagen op de ankerplaatsen in het aanloopgebied voor de Rotterdamse haven. Aan de overkant, voor de kust van Engeland bij Southwold, liggen tankers soms wel maanden voor anker.

Hoe worden die schepen bevoorraad?

Door parlevinkers of bevoorradingsschepen. Een parlevinker is van oudsher een ondernemer die vanaf zijn boot goederen, meestal levensmiddelen, verkoopt. Een soort rondvarende SRV-mannen. Nu leveren verschillende bedrijven met bevoorradingsschepen 24/7 proviand en andere benodigdheden aan tankers en bulkschepen die voor de kust of in de haven liggen. Met een scheepskraan hijsen de bevoorradingsschepen de bestellingen per stuk of in een container aan boord.