Header image

Energie-industrie

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor Europa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven speelt een sleutelrol in betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorzieningen in Noordwest-Europa. Rotterdam is niet alleen de importhaven voor grondstoffen voor de regio, maar er vindt ook energieproductie plaats in 'state-of-the-art'-energiecentrales.

Voordelen van haven Rotterdam

  • Drie kolencentrales, één biomassacentrale en drie gascentrales gevestigd in de haven
  • Aanvoerhaven voor kolen, gas en biomassa voor Noordwest-Europa
  • Hoge efficiëntie door (her)gebruik stoom en warmte uit industrie
  • 200 MW windvermogen met ruimte voor uitbreiding

De energie-industrie in Rotterdam profiteert van de logistieke voorzieningen voor de aanvoer van energiegrondstoffen, de beschikbaarheid van voldoende koelwater, een goed ontwikkeld hoogspanningsnet en de aanwezigheid van een groot petrochemisch cluster met een omvangrijke energiebehoefte.

Biobased industrie

In de haven van Rotterdam bevindt zich ’s werelds grootste industriële cluster dat biomassa als grondstof gebruikt.

Kolen

Meer informatie? Contact:

Marc de Vries
Marc de Vries
Business Manager Chemicals