Header image

R-Iglo

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Grofsmederij op het RDM terrein in Rotterdam is de eerste 3D-geprinte werkruimte in gebruik genomen. De werkruimte is geprint met PET-afval uit de (haven)industrie in De Werkplaats op M4H. De zogenoemde R-IGLO is in opdracht van Royal3D ontworpen door the ArchiTech Company. Samen met lokale ondernemers zoekt het Havenbedrijf Rotterdam naar duurzame ontwikkelingen. De R-IGLO is daar een mooi voorbeeld van.

Te huur: R-IGLO

De R-IGLO is gestart als pilotproject en inmiddels opgenomen in het aanbod van onze afdeling Real Estate om huurders een beschutte, warme en comfortabele werkplek te bieden.

En de naam? Die heeft het paviljoen natuurlijk te danken aan de koepelvorm met de letter R van Reusable, Recycled, Rotterdam én Royal3D.

Van PET-afval naar 3D-geprinte werkplek

R-Iglo

Een bedrijfsloods biedt zeeën aan ruimte, maar het ontbreekt nog wel eens aan een comfortabele werkplek. Op zoek naar een slimme, flexibele en duurzame oplossing voor dat probleem ontwikkelden ondernemers in het Rotterdam Makers District in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de R-IGLO, modulair, circulair en lokaal geproduceerd; precies waar het Makers District voor staat.

De R-IGLO is een paviljoen dat binnen een grote ruimte opgebouwd kan worden. De constructie bestaat uit grotere en kleinere flexibel toe te passen elementen. Het modulaire karakter zorgt ervoor dat de losse delen makkelijk op te bouwen zijn, maar ook makkelijk gedemonteerd, verplaatst of opgeslagen kunnen worden. Het paviljoen is in opdracht van Royal 3D door The ArchiTech Company ontworpen en wordt geproduceerd met een grote 3D-printer in De Werkplaats aan de Merwehaven in M4H.

Circulair ontwerp en circulaire productie

Daarvoor wordt niet zomaar een 3D-printer gebruikt, maar een CFAM-printer die voor Royal 3D is gebouwd door CEAD in Delft. CFAM staat voor Continuous Fibre Additive Manufacturing. Dit betekent dat continu een (glas-)vezel toegevoegd wordt aan het printmateriaal. Dat levert een sterker, stijver en daarmee duurzamer eindresultaat op. De CFAM-printer van Royal 3D kan produceren op de industriële schaal met een bouwvolume van 4 x 2 x 1,5 meter en een printcapaciteit van 15 kilo per uur.

Het materiaal dat de basis vormt voor de R-IGLO is kunststof PET-afval uit de (haven-)industrie. Dit is steeds weer volledig herbruikbaar, ook als bijvoorbeeld een print mislukt. Het geavanceerde en 100% circulaire ontwerp zorgt ervoor dat het materiaal niet alleen bijzonder efficiënt toegepast wordt, maar levert voor de gebruikers ook een prettige akoestiek en voldoende inval van daglicht op.

R-Iglo
Foto: Emile Nossin / Visuel Approach i.o.v. The ArchiTech Company.

Actieve innovatie

De vastgoedbeleggingsafdeling van het Havenbedrijf zet actief in op de herontwikkeling van verouderde havengebieden met het oog op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een nieuwe generatie (maritieme) maakbedrijven. Een voorbeeld is het bedrijf VertiDrive. Het toonaangevend innovatieve bedrijf voor magnetische robotcrawlers is huurder van één van de grootste gebouwen op de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij: de Grofsmederij. Hier ontstond de behoefte aan goed geklimatiseerde assemblagewerkplekken. Dit vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van de R-IGLO. Het was een logische keuze om voor de uitvoering lokaal samen te werken met de ondernemers in het Rotterdam Makers District. Zo vindt de productie van de R-IGLO plaats in De Werkplaats, een voormalige fruitloods in M4H.

Rotterdam Makers District

RDM vormt samen met M4H het Rotterdam Makers District. De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.