Afsluiten van de riolering

16 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Bij een overstroming kan door een opstuwing in het riool het afvalwater op het maaiveld of in het oppervlaktewater terechtkomen, wat milieuschade tot gevolg kan hebben.

Dit risico kan worden beperkt door de riolering te voorzien van terugslagkleppen. Die sluiten het riool bij tegendruk door een overstroming af. Ook kun je afsluiters toepassen. Hiermee voorkom je dat water vanaf het maaiveld via het riool alsnog een dryproof-pand binnenstroomt.

  • Toepasbaar bij terreinen en gebouwen;
  • Ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing;
  • Permanente of tijdelijke maatregel;
  • Beperkte investering;
  • Voorkomt economische- en milieuschade;
  • Toepasbaar bij alle overstromingsdieptes.
Afsluiten van de riolering

Afsluiters bevinden zich in de rioleringsbuis en zijn in een normale situatie geopend zodat het water vanuit een gebouw of vanaf een terrein de riolering instroomt. Een afsluiter sluit automatisch zodra een druksensor registreert dat de stroomrichting verandert. Zo vermijd je dat water vanuit de riolering in het pand terechtkomt, of dat vervuild water uit de riolering in contact komt met oppervlaktewater en dit verontreinigt.

Een terugslagklep is een permanente maatregel die sluit bij meer druk van buitenaf dan binnenuit en kun je met hetzelfde doel toepassen.

Aandachtspunten zijn:

  • Het is belangrijk dat je afsluiters en terugslagkleppen ook handmatig kunt bedienen moeten zijn. Bijvoorbeeld bij een storing;
  • Bij hoog water stormt en regent het vaak. Voorkom dat het regenwater het pand instroomt als de afsluiters dichtzitten. Zorg daarom voor overstortmogelijkheden;
  • Om ervoor te zorgen dat processen nog enige tijd door kunnen lopen, is enige buffercapaciteit in het afvoersysteem vanuit het pand wenselijk.

Terug naar het overzicht.

Deze maatregelen kun je nemen om je waterveiligheidssituatie te verbeteren. Het gaat hierbij om generieke omschrijvingen van maatregelen. Heb je vragen over het toepassen van de maatregelen op jouw terrein, neem dan contact op met het Waterveiligheidsteam.

Aan de maatregelen kunnen geen rechten worden ontleend, zie ook de disclaimer.