Kritische assets op voorraad

27 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Zorg voor een voorraad van voorzieningen en producten die kritisch zijn voor de bedrijfsvoering en berg deze op een veilige (niet overstroombare) plaats op.

  • Altijd toepasbaar;
  • Crisisbeheersing;
  • Tijdelijke maatregel;
  • Substantiële investering;
  • Voorkomt economische schade;
  • Toepasbaar bij alle overstromingsdieptes.
Kritische assets op voorraad

Zorg dat stikstofflessen, gas, brandstoffen, aggregaten/generatoren voor stroomvoorziening of andere assets die makkelijk op te slaan zijn. Deze zijn essentieel voor de heropstart van bedrijfsprocessen. Maak afspraken met leveranciers om cruciale assets of producten na een eventuele overstroming snel geleverd te krijgen.

Bedrijven moeten in een bedrijfsrisicoplan afwegen waar de grens ligt tussen hinder en schade voor de bedrijfsvoering. Voor bepaalde assets en producten zal schade na een overstroming acceptabel zijn. Het is belangrijk om de bedrijfsvoering na een overstroming snel te hervatten.

Terug naar het overzicht.

Deze maatregelen kun je nemen om je waterveiligheidssituatie te verbeteren. Het gaat hierbij om generieke omschrijvingen van maatregelen. Heb je vragen over het toepassen van de maatregelen op jouw terrein, neem dan contact op met het Waterveiligheidsteam.

Aan de maatregelen kunnen geen rechten worden ontleend, zie ook de disclaimer.