Verzekeren tegen overstromingsschade

27 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Verzekeren tegen overstromingsschade is in de haven geen gemeengoed.

Er zijn in Nederland wel enkele verzekeraars die maatwerkpolissen tegen overstromingen aanbieden.

  • Toepasbaar bij terreinen, gebouwen, nutsvoorzieningen, producten, goederen, fabrieken, installaties, schepen, afmeervoorzieningen, infrastructuur en materieel;
  • Crisisbeheersing;
  • Noodplan maatregel;
  • Grote investering;
  • Voorkomt economische schade;
  • Toepasbaar bij alle overstromingsdieptes.
Verzekeren tegen overstromingsschade

Terug naar het overzicht.

Deze maatregelen kun je nemen om je waterveiligheidssituatie te verbeteren. Het gaat hierbij om generieke omschrijvingen van maatregelen. Heb je vragen over het toepassen van de maatregelen op jouw terrein, neem dan contact op met het Waterveiligheidsteam.

Aan de maatregelen kunnen geen rechten worden ontleend, zie ook de disclaimer.