Header image

Gemengd afmeren

12 december 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Binnenvaartschepen mogen in het havengebied van Rotterdam op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. Dit geldt voor schepen met en zonder gevaarlijke lading. Deze ligplaatsen zijn in overleg met de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld. De zogenoemde 1- en 2-kegelschepen kunnen dan naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren.

Vanaf 1 juli 2023

Tot en met 30 juni 2023:

Let op borden gemengd afmeren

We kiezen voor gemengd afmeren om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten. Hiermee krijgt de binnenvaart meer ligplaatsen. Gemengd afmeren mag alleen op de met bebording aangewezen ligplaatsen en als aan alle voorwaarden voor gemengd afmeren wordt voldaan.

Gemengd afmeren Bolder
Gemengd afmeren 30-60

Veelgestelde vragen

Wat is gemengd afmeren?

Gemengd afmeren is het direct of indirect afmeren door binnenschepen, zonder inachtneming van de afmeerafstanden als bedoeld in artikel 7.07, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement. Deze definitie is terug te vinden in artikel 1 onder a van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022.

Mogen alle schepen gemengd afmeren?

Nee, niet alle schepen zijn geschikt om gemengd af te meren. Dit hangt af van het type schip, de soort lading of het soort activiteit dat aan boord van het schip plaatsvindt.

Dit is terug te vinden in artikel 1 onder e van het Besluit (type schip en lading), artikel 2 van het Besluit (activiteiten, meldplicht) en artikel 3 van het Besluit (type schip in relatie tot ligplaats).  

Op welke ligplaatsen mag je gemengd afmeren?

In het Rotterdamse havengebied zijn ongeveer 50 ligplaatsen waar je gemengd mag afmeren. Deze zijn opgesomd in artikel 3 van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022.

Welke borden geven een ligplaats voor gemengd afmeren aan?

Dit gebeurt met twee borden:

1. E.7 met een onderbord F.4 met daarop de tekst ‘gemengd afmeren'
2. E.5.2 met een onderbord F.4 met daarop de tekst ‘gemengd afmeren'.

Waarom moet ik mijn schip met gevaarlijke lading aanmelden in IVS-next als ik gemengd wil afmeren?

Van binnenschepen die gemengd afmeren en gevaarlijke lading aan boord hebben is het noodzakelijk om altijd te weten welke gevaarlijke lading zij aan boord hebben. Als er incidenten zijn is het belangrijk dat hulpverleners direct kunnen worden geïnformeerd of en zo ja, welke gevaarlijke lading aan boord is. Bij gemengd afmeren is het niet met zekerheid te zeggen of er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Via IVS next wordt door schippers altijd aangegeven welke lading er aan boord is als zij vertrekken uit Rotterdam of Rotterdam aandoen. Voor verhaalreizen binnen Rotterdam gebeurt dit niet. Bij gemengd afmeren is dit een onwenselijke situatie. Om die reden moeten de binnenschepen die gemengd afmeren en gevaarlijke lading aan boord hebben ook voor verhaalreizen binnen Rotterdam hun lading melden in IVS Next.  

Geldt deze regel voor alle gevaarlijke lading?

Nee, deze verplichting geldt niet voor bunkerschepen die lading vervoeren met een vlampunt van 55 graden Celsius of hoger.  

Is boord-boordoverslag toegestaan op ligplaatsen voor gemengd afmeren?

Nee, dit is niet toegestaan. Dit volgt uit artikel 2 onder i van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022. 

Mag ik mijn schip ventileren op ligplaatsen voor gemengd afmeren?

Nee, in beginsel mag er in het Rotterdamse havengebied niet worden geventileerd op ligplaatsen voor gemengd afmeren. Op dit verbod is een uitzondering wanneer de Havenmeester van Rotterdam daarvoor een ligplaats heeft aangewezen. Dit mag op twee ligplaatsen voor gemengd afmeren: steiger 3 in de Geulhaven en aan Palen B1 en B2 in het Yangtzekanaal.

Wat wordt bedoeld met preferenties uit artikel 4 van het Besluit 'gemengd afmeren'?

De preferenties zijn aanbevelingen aan de schipper om te zorgen dat het gemengd afmeren soepel en zonder problemen verloopt. Er wordt met deze aanbevelingen een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de schipper. Een aantal aanbevelingen is in de praktijk niet altijd realiseerbaar. Om die reden zijn het geen strikte eisen/verplichtingen om gemengd te mogen afmeren.

Waar moet ik op letten bij gemengd afmeren?

1. Allereerst moet je erop letten dat jouw schip geschikt is voor gemengd afmeren. Dus valt jouw schip binnen de definitie binnenschip geschikt voor het gemengd afmeren. Zie hiervoor artikel 1 onder e van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022

2. Vervolgens moet je kijken of de ligplaats waar je gemengd wilt afmeren alleen voor tankschepen is bedoeld of juist niet voor tankschepen of voor alle schepen die geschikt zijn voor gemengd afmeren. Zie hiervoor artikel 3 van het Besluit

3. Verder moet je erop letten dat je bepaalde meldingen verricht, bepaalde activiteiten achterwege laat en/of voor bepaalde dingen zorgdraagt Zie hiervoor artikel 2 van het Besluit en ingeval van ventileren op steiger 3 in de Geulhaven of de palen B1 of B2 in het Yangtzekanaal artikel 3 lid 5 van het Besluit op een gemengd afmeren ligplaats

4. Tenslotte wordt gevraagd om een aantal aanbevelingen in acht te nemen. Zie hiervoor artikel 4 van het Besluit

Alles is ook te lezen in de samenvatting van het Besluit.

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Als je een vraag hebt, die er niet tussen staat, mail dan je vraag naar het Havencoördinatie Centrum (HCC) of bel met 010 252 1000.