Header image

Japanse en Boheemse duizendknopen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De duizendknoop is een ongelofelijk sterke plant die meerdere centimeters per dag groeit en zich dwars door asfalt, funderingen, kades en leidingen boort.

Ook in de Rotterdamse haven geeft de plant forse problemen. Japanse en Boheemse duizendknopen brengen economische en ecologische schade met zich mee. Verdere verspreiding moet daarom worden tegengegaan en de planten moeten worden bestreden.

Wat doet het Havenbedrijf?

Havenbedrijf Rotterdam bestrijdt duizendknopen door de planten af te graven, af te dekken met folie of te knippen en het maaisel af te voeren. Belangrijk hierbij is dat de afgraafgrond en het maaisel niet verspreid worden. De duizendknoop is een invasieve soort. Handel daarom op de juiste manier om verspreiding te voorkomen.

een plek waar de duizendknop groeit wordt afgedekt met folie, één van de mogelijkheden om deze invasieve soort te bestrijden

Volg protocol duizendknoop

  • Geen planten wegmaaien of weghalen
  • Geen grond rondom de plant verspreiden

Waarom is bestrijding nodig?

Duizendknopen zijn diepwortelende vaste planten. Als de plant zich gevestigd heeft, is het zeer lastig hem weer weg te krijgen. De plant verspreidt zich makkelijk.

LOCATIES

Inventarisatie duizendknopen gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

Overzichtskaart van havengebied en stad met daarop aangegeven waar de duizendknopen zijn aangetroffen

Economische schade

De wortelstokken van duizendknopen hebben een enorme groeikracht. Hierdoor ontstaat schade aan gebouwen, infrastructuur, kabels, leidingen, glooiingen of waterhuishouding. De kosten van dergelijke schade kunnen flink oplopen. Ook kunnen de planten instabiliteit van het talud (het schuine vlak langs een weg, spoor, watergang of van een dijk) veroorzaken als de planten ’s winters afsterven.

Ecologische schade

Duizendknopen overwoekeren veel andere soorten planten. Hierdoor neemt de biodiversiteit af en ontstaat een monocultuur. Beschermde soorten worden hierdoor bedreigd.

Hoe herken je de duizendknoop?

Duizendknopen zijn te herkennen aan om en om geplaatste bladeren en zigzagvormige takken. De stengels zijn dik, hol en rood gevlekt. Dode stengels blijven tot in het volgende jaar staan. In augustus tot en met oktober heeft de plant pluimen van kleine witte bloemen. De wortelstokken zijn dik, donkerbruin van buiten en geel tot oranje of rood van binnen.

Herkenning van de grote duizendknopen