Header image

Rozenburg

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Landtong Rozenburg is een schiereiland tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Haven, industrie en natuur gaan hier hand in hand. Samen met verschillende partners heeft het Havenbedrijf Rotterdam zich ingezet om de Landtong opnieuw in te richten.

Bezoekers kunnen nu volop genieten van de natuur op het negen kilometer lange gebied. Een plek waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen.

Bereikbaarheid

Rond Rozenburg vinden op dit moment diverse ontwikkelingsprojecten plaats. De aanleg van de Blankenburgverbinding is gestart en naar aanleiding daarvan is onder andere ook de Droespolderweg verplaatst. De bereikbaarheid van het gebied heeft de aandacht en we werken er samen met de betrokken partijen aan om deze te verbeteren.

Wat gaat er nog gebeuren?

Bedrijvigheid

De totale ontwikkelruimte op de Landtong Rozenburg beslaat circa tien hectare. Het is verdeeld in twee locaties: een oostelijk deel van circa zes hectare en een westelijk deel van circa drie hectare. Tussen de twee locaties blijft er circa één hectare groen om het leefgebied van de buizerd te respecteren en extra kwaliteit aan de landschappelijke inpassing toe te voegen.

Fietspad ‘Paal 83’

In 2017 opende het Havenbedrijf Rotterdam de uitkijktoren 'Paal 83'. Vanaf die plek is goed te zien wat er allemaal gebeurt op het Calandkanaal. De toren is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor de overslag en het bunkeren (tanken) van LNG. Om de uitkijktoren voor fietsers beter en veiliger bereikbaar te maken, wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd. Uiterlijk 30 september 2021 is het nieuwe fietspad klaar. Ook plaatst het Havenbedrijf bankjes bij de toren. Zo wordt het nog prettiger recreëren op de Landtong.

Paal 83

Walstroominstallatie

Op de Landtong Rozenburg liggen de vaste aanlegplaatsen voor de schepen van Heerema Marine Contractors. De grootste kraanschepen Sleipnir en Thialf, zijn overgestapt naar het gebruik van duurzame walstroom als ze zijn aangemeerd in het kanaal. Walstroom stelt schepen in staat om hun motoren uit te schakelen en voor hun energievoorziening in te pluggen op het elektriciteitsnet. Door gebruik te maken van walstroom kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen, waardoor tot 25.000 liter diesel per dag per schip wordt bespaard, de luchtkwaliteit verbetert en het geluidsniveau aanzienlijk afneemt. Lees meer over walstroom bij Heerema op de website van Eneco Walstroom Rozenburg.

Windenergie

Windpark Landtong Rozenburg wordt vernieuwd

Op het smalle deel van de landtong worden de bestaande tien windturbines uit 2007 vervangen door negen efficiëntere turbines. Met deze nieuwe windmolens staat er 34 MW aan opgesteld vermogen waarmee ruim 117 GWh aan groene stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van circa 43.000 huishoudens. De nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van 193 meter. In mei 2021 is gestart met de bouw. De twee windmolens uit 2015 blijven staan.

Windmolens op Rozenburg

Uitbreiding windpark

Op grond van het Rijksvastgoedbedrijf bij 'Paal 83' aan de noordkant van de Noordzeeweg, komen twee nieuwe windmolens. Er is voor deze locatie gekozen omdat de zuidkant geen optie is vanwege de veiligheid van grote offshoreschepen. De modelvliegclub die gebruikmaakt van een terrein in de omgeving, krijgt een nieuwe plek op de landtong, iets verschoven van de huidige locatie.

De repowering van de huidige windturbines en de uitbereiding van het windpark zijn geen projecten van het Havenbedrijf Rotterdam. Meer informatie vind je op de website van Eneco.

Educatief Informatie Centrum gaat verhuizen

Havenbedrijf Rotterdam gaat een nieuw havenervaringscentrum (HEC) bouwen op Maasvlakte 2. Het centrum is de opvolger van FutureLand. Ook het Educatief Informatie Centrum bij Rozenburg (EIC) gaat gebruikmaken van het HEC.

Natuur en recreatie

In het gebied huist een buizerd. Rondom het nest houden we één hectare groen vrij. Voor de ontwikkeling van het westelijk deel wordt de zwaluwwal verplaatst. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een nieuwe wal aangelegd zodat de zwaluwen hun nieuwe plek vinden vóór de oorspronkelijke wal wordt afgebroken.