Header image

Rozenburg

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Rozenburg is een gebied waar haven, industrie en natuur hand in hand gaan. Het dorp heeft een mooie groengordel als visuele bescherming tegen de omringende industrie. De Landtong, een schiereiland tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, maakt onderdeel uit van deze groene gordel.

Bezoekers kunnen op de Landtong volop genieten van de natuur op het negen kilometer lange gebied. Een plek waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen.

Bereikbaarheid

Rond Rozenburg vinden op dit moment diverse ontwikkelingsprojecten plaats.

  • De aanleg van de Blankenburgverbinding is gestart en naar aanleiding daarvan is in het oostelijk deel van de Droespolderweg een lus gekomen. De bereikbaarheid van het gebied heeft de aandacht en we werken er samen met de betrokken partijen aan om deze te verbeteren.
  • Havenbedrijf Rotterdam gaat de Rozenburgsesluis renoveren. Renovatie is noodzakelijk omdat enkele onderdelen van de sluis het einde van hun technische levensduur hebben bereikt en niet langer voldoen aan de huidige normen. Ook wordt de sluis gereedgemaakt voor bediening op afstand, in een later stadium van de renovatie. Gestart wordt met de vervanging van het Noordelijk remmingwerk.

Calandbrug

De werkzaamheden aan de Calandbrug zijn afgerond en de brug is sinds 01-02-2023 weer geopend. In 2025 wordt groot onderhoud opgepakt.

Werkzaamheden aan A15

De snelweg A15 is een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Om dat te realiseren zijn zij dagelijks bezig met de aanleg en het onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Wat gaat er nog gebeuren?

Bedrijvigheid

In de Scheurhaven ontwikkeld duikbedrijf Smit een nieuw kantoorpand op de kopse kant van de Scheurhaven. Het oorspronkelijke pand wat hier stond is inmiddels afgebroken. Momenteel wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Lage begroeiing is verwijderd en de bomen die voor deze ontwikkeling ruimte moeten maken, zullen in het gebied worden gecompenseerd. Naast de bouw van het pand zelf, zal het gebied aantrekkelijk worden gemaakt door het toevoegen van meer groen.

Walstroominstallatie

Op de Landtong Rozenburg liggen de vaste aanlegplaatsen voor de schepen van Heerema Marine Contractors. De grootste kraanschepen Sleipnir en Thialf, zijn overgestapt naar het gebruik van duurzame walstroom als ze zijn aangemeerd in het kanaal. Walstroom stelt schepen in staat om hun motoren uit te schakelen en voor hun energievoorziening in te pluggen op het elektriciteitsnet. Door gebruik te maken van walstroom kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen, waardoor tot 25.000 liter diesel per dag per schip wordt bespaard, de luchtkwaliteit verbetert en het geluidsniveau aanzienlijk afneemt. Lees meer over walstroom bij Heerema op de website van Eneco Walstroom Rozenburg.

Windenergie

Windpark Landtong Rozenburg wordt vernieuwd

Op het smalle deel van de landtong zijn tien windturbines uit 2007 vervangen door negen efficiëntere turbines. Met deze nieuwe windmolens staat er 34 MW aan opgesteld vermogen waarmee ruim 117 GWh aan groene stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van circa 43.000 huishoudens. De nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van 193 meter. In mei 2021 is gestart met de bouw.. In het kader van de bouw van de windturbines zijn bomen gekapt. Nieuwe bomen zullen worden aangeplant, de kap wordt volledig gecompenseerd en zal worden verwerkt in het landschapsplan voor de Scheurhaven.

Windmolens op Rozenburg

Fietspad ‘Paal 83’

In 2017 opende het Havenbedrijf Rotterdam de uitkijktoren 'Paal 83'. Vanaf die plek is goed te zien wat er allemaal gebeurt op het Calandkanaal. De toren is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor de overslag en het bunkeren (tanken) van LNG. Om de uitkijktoren voor fietsers beter en veiliger bereikbaar te maken, wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd. Uiterlijk 30 september 2021 is het nieuwe fietspad klaar. Ook plaatst het Havenbedrijf bankjes bij de toren. Zo wordt het nog prettiger recreëren op de Landtong.

Paal 83

Natuur en recreatie

Opknappen Hoefijzer

Het Havenbedrijf knapt het Hoefijzer, de groene zone rondom Rozenburg, op. In het kader van het meerjarig groenvervangingsplan zijn afgelopen tijd oude bomen gerooid en nieuwe zijn aangeplant. Aankomende jaren zal het onderhoud en beheer van het gebied nog doorgaan. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om circulair te werken. Van de gerooide bomen zijn insectenhotels gemaakt. Deze worden aangeboden aan scholen in Rozenburg, Pernis en Heyplaat.

  • Informatie over de specifieke projecten kan verkregen worden via de Dorpsraad. En houd de Schakel en Rozenburgse krant in de gaten.
  • Aan de ring buiten het Hoefijzer voert gemeente Rotterdam ook werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Wandelpad

Rond het hele Theemswegtracé bij Rozenburg wordt een fraai landschap aangelegd. Een wandelpad onder het viaduct loopt langs afwisselende glooiingen, waar orchideeën de ruimte krijgen en het kruidenrijke grasland insecten en daarmee meer vogels aantrekt.

Educatief Informatie Centrum gaat verhuizen

Op de Maasvlakte wordt een nieuw havenervaringscentrum (HEC)gerealiseerd. Het centrum is de opvolger van FutureLand. Ook het Educatief Informatie Centrum bij Rozenburg (EIC) gaat gebruikmaken van het HEC en zal daarom op termijn verhuizen. Stichting EIC, eigenaar van het EIC-pand, heeft nog geen nieuwe bestemming voor het pand.