Header image

VWO onderbouw

16 juli 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse kerndoelen behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde DownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), delta, achterland, tijdlijn, tijdvakken, internationale arbeidsverdeling, invoer, uitvoer, internationale handel, productiefactoren, arbeidsproductiviteit, schaalvoordelen, schaalvergroting, maatschappelijke kosten, handelspartner, binnengrenzen, buitengrenzen.
Natuur en MilieuOpdrachten
Antwoorden
30, 36, 38, 39, 41, 45Natura 2000, delta, sedimentatie, erosie, eb en vloed, (kwetsbaar) ecosysteem, aantasting, vervuiling, uitputting, draagkracht, blinde kaart, coördinatensysteem.
Zand boven WaterOpdrachten
Antwoorden
Informatieblad
36, 38, 39, 41Waterbouw, nieuw land maken, zandwinning, Kaartlezen, windrichtingen, NAP, coördinaten, duurzaamheid.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1, 2, 6, 7, 8, 9)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
30, 41Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
GeschiedenisDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), delta, achterland, tijdlijn, tijdvakken, internationale arbeidsverdeling, invoer, uitvoer, internationale handel, productiefactoren, arbeidsproductiviteit, schaalvoordelen, schaalvergroting, maatschappelijke kosten, handelspartner, binnengrenzen, buitengrenzen.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1 t/m 5)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
37, 40Steentijd, jagers, verzamelaars, vissers, ijstijd, Wereldoorlogen, archeologie.
EconomieDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), delta, achterland, tijdlijn, tijdvakken, internationale arbeidsverdeling, invoer, uitvoer, internationale handel, productiefactoren, arbeidsproductiviteit, schaalvoordelen, schaalvergroting, maatschappelijke kosten, handelspartner, binnengrenzen, buitengrenzen.
Maasvlakte 2 in gebruik (NIEUW)Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
BiologieDownloadsKerndoelenBegrippen
Natuur en MilieuOpdrachten
Antwoorden
29, 30, 42Natura 2000, duurzaamheid, producenten, consumenten, reducenten, kringloop van stoffen, herbivoor, carnivoor, omnivoor, voedselketen, voedselweb, biomassa, piramide van aantallen, piramide van biomassa, warm- en koudbloedig, vermesting, verzoeting, (biologisch afbreekbaar ) afval.
WiskundeDownloadsKerndoelenBegrippen
Zand boven waterOpdrachten
Antwoorden
Informatieblad
22, 23, 24Rekenen met procenten, eenheden en maten, schattend rekenen.
Natuurkunde DownloadsKerndoelenBegrippen
Zand boven waterOpdrachten
Antwoorden
Informatieblad
28, 32Dichtheden, proefjes, mengsels, inklinken, doorlaatbaarheid, massapercentage.

Wat bezoekers van ons vinden