Header image

Breakbulk Community

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Samen met onze maatschappelijke partners versterken we de positie van de Rotterdamse haven en creëren we waarde voor de breakbulkbedrijven.

De Breakbulk Community wil bedrijven in de Rotterdamse haven met elkaar verbinden en samenwerking, kennisdeling en business binnen deze segmenten stimuleren om zo de positie van de Rotterdamse haven te versterken en waarde te creëren voor de breakbulkbedrijven. Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kennissessies en bedrijfsbezoeken. Maar ook beursbezoeken en beursdeelnames staan op de agenda. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Port Promotion Council faciliteren de community.