Header image

LNG-partnerschappen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Samen met andere partijen werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan een complete en duurzame logistieke keten voor LNG. De Rotterdamse haven is een van de initiatiefnemers van het LNG Masterplan dat zich richt op de ontwikkeling van LNG-infrastructuur in het Rijn-Main-Donau-gebied.

In oktober 2013 heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met haar partners twee Europese subsidies ontvangen. 40 miljoen euro is bestemd voor het LNG Masterplan en de Europese Unie heeft 34 miljoen subsidie gegeven voor de bouw van LNG-breakbulkterminals in Götenburg en Rotterdam.

Havenbedrijf Rotterdam is partner van: