Bereikbaarheid

Aanleg nieuwe Mekongweg op Maasvlakte

20 december 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam legt aannemersbedrijf KWS de 4,5 km lange Mekongweg aan op Maasvlakte 2. De weg ligt voor een gedeelte parallel aan de Container Exchange Route (CER) en moeten de nieuwe bedrijventerreinen rondom de Prinses Alexiahaven ontsluiten.

Aanleg nieuwe Mekongweg op Maasvlakte

De aanleg van de Mekongweg past in het beleid van het Havenbedrijf om het nieuwe havengebied zo efficiënt en veilig mogelijk aan te sluiten op het wegennet van de Maasvlakte. Het Havenbedrijf heeft nog niet bekend gemaakt welke bedrijven zich gaan vestigen op het nieuw opgespoten bedrijventerrein aan de Prinses Alexiahaven.

De aanleg van de Mekongweg is een uitdagende klus door het terrein waar de weg op komt te liggen. Het projectgebied is grotendeels omgeven door zee. Waardoor wind vrij spel heeft en de weersomstandigheden extremer zijn dan in het binnenland. Naast het asfalteren van de geheel nieuwe route rondom het dit jaar opgespoten bedrijventerrein, is KWS verantwoordelijk voor het uitvoeren van het grondwerk en het straatwerk ter plaatse van de kruisingen en wordt de rijbaan ingericht met markeringen en bebording. Volgens planning wordt het werk in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.

Duurzaam

Met dit project is de markt uitgedaagd in het optimaliseren van de asfaltconstructie en hergebruik van asfalt met als doel om te innoveren en daarbij een besparing op CO2 uitstoot te realiseren. KWS heeft hierop een plan ingediend waarbij met name is ingezet op reductie van asfaltdikte met 6 tot 20% ten opzichte van het referentieontwerp met behoud van kwaliteit door toepassing van duurzame asfaltmengsels. Daarnaast worden grondstoffen hergebruikt en vindt transport plaats met biodiesel.