Energietransitie

Aanleg warmteleiding tussen Rotterdamse haven en Den Haag van start

9 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

Warmtelinq

Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de regio. De aanleg van de WarmtelinQ-leiding is naar verwachting in 2025 gereed.

Restwarmte nuttig gebruiken

Op dit moment komt de meeste industriewarmte vrij bij onder meer olieraffinage en petrochemische processen. Door woningen, bedrijfsgebouwen en kassen hiermee te verwarmen wordt deze restwarmte nuttig gebruikt en is er veel minder gas nodig. In eerste instantie zal de warmte die beschikbaar is in de Botlek en Pernis worden benut. Op lange termijn wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden in Europoort en Maasvlakte.

Vergroening van de warmte

De komende jaren zal de industrie verder elektrificeren. De groene energie van windmolenparken wordt dan ingezet voor de processen in waterstoffabrieken, maar ook in de bestaande industrie. Ook in die situatie zal restwarmte blijven vrijkomen. Bij de productie van bijvoorbeeld groene waterstof door middel van elektrolyse komt ca. 30 % van de primaire energie vrij als restwarmte. Deze duurzame restwarmtebronnen zorgen ervoor dat de warmte steeds ‘groener’ wordt.